งานอะไหล่ และ บริการซ่อม Spare Part & Service

งานอะไหล่ และ บริการซ่อม Spare Part & Service เป็นส่วนบริการหลังการขายสำหรับลูกค้า Fuya หรือ ลูกค้าที่เคยติดตั้งจากที่อื่น แล้วต้องการเปลี่ยนอุปกรร์ หรือ ต่อประกัน (Maintenance) ทางบริษัท ฟูย่า จำกัด ให้บริการซ่อมบำรุงสินค้า ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยช่สงผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ในสายงานตรง ไม่ว่าจะเป็น ประตูอัตโนมัติ แขนกั้นรถ ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ ทางเข้าออกหมู่บ้าน อุปกรณ์เสากันขโมย เครื่องกั้นทาง Access Control ต่างๆ

สินค้าย่อมมีการเสื่อมสภาพ ด้วยเรื่องของการเสื่อมตามการเวลา อุบัติเหตุ เราจะขอนำสินค้าบางส่วนที่ทางเรา จัดจำหน่าย สำหรับเป็นอะไหล่เปลี่ยนให้กับท่านที่ต้องการ โดยแบ่งเป็นส่วนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้ท่านสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

งานอะไหล่ และ บริการซ่อม Spare Part & Service สำหรับประตูอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติ สิ่งที่ใช้งานหนัก เปรียบเสมือหน้าร้านของท่าน หากไม่สามารถใช้งานได้ ในบางกรณี ไม่สามารถปิดร้านได้ หรือไม่สามารถทิ้งร้านไปไหนได้ ทางเราเล็งเห็นถึงปัญหาในส่วนนี้ ทางเรามีสินค้าจัดจำหน่าย แบบแบ่งส่วนเป็นอะไหล่เพื่อให้ท่านสามารถนำไปแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าท่านจะเป็น ผู้ใช้ประตูอัตโนมัติ เจ้าของร้านค้า ผู้รับเหมา ทางเรามีจัดจำหน่าย และมีบริการสำหรับท่านที่ต้องการบริการซ่อมหน้างาน

ตัวอย่างสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง ประตูอัตโนมัติ ประตูเซเว่น ประตูบานเลื่อนแบบต่างๆ

สินค้าในกลุ่มเซ็นเซอร์ เช่น เซ็นเซอร์กันหนีบ, เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว สำหรับเปิดปิดประตูบานเลื่ออัตโนมัติ  หรือ Motion Sensor , Microwave Sensor, Combine Sensor

อื่นๆ ปุ่มเปิดปิด แบบไวเลส ชุดคอนโทรของประตูอัตโนมัติ มอเตอร์ขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ ตัวจับกระจกสำหรับประตูอัตโนมัติแบบบานเทมเปอร์ เป็นต้น

งานอะไหล่และบริการซ่อม Spare Part & Service สำหรับชุดไม้กั้นรถ

ในกลุ่มนี้มีอุปกรณ์เยอะ แน่นอนของที่หมดสภาพตามการใช้งานก็ไม่ต่างกัน ดังนั้นมักจะมีการตามหาสินค้าที่เสียหาย เพื่อนำไปเปลี่ยนทดแทน สำหรับบางที่อาจจะโดนเรียกราคาที่สูงเกินจริง อยากให้ลองคุยกับทางเราก่อน เพราะว่าเรามั่นใจในราคาว่าไม่แพงจนเกินไปอย่างแน่นอน

จากประสบการณ์ของทีมงาน พบว่า มักจะมีการเรียกราคา ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์แพงพอๆ กับการซื้ออุปกรณ์ชื้นนั้นใหม่ แต่เมื่อเปลี่ยนด้วยราคาใกล้เคียงกันแล้ว กลับมีค่าใช้จ่ายแฝงตามมาอีกมากมาย เช่น ค่าเดินทาง ค่าติดตั้ง ซึ่งเมื่อรวมแล้วอาจจะไม่คุ้มหากไม่มีความจำเป็นในการเปลี่ยนนั้นเอง

สินค้าสิ้นเปลืองยอดนิยมอันดับ 1 ของกลุ่มไม้กั้นรถยนต์ แขนกั้นรถอัตโนมัติ ไม้กระดก นั้นก็คือ ….

ไม้กั้นรถยนต์ ของเครื่องแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัตินั้นเอง …

งานอะไหล่และบริการซ่อม Spare Part & Service สำหรับชุดไม้กั้นรถ

เพราะเป็นสุดยอดสิ่งที่เสียหายบ่อยที่สุดจากการชน เรียกได้ประกันทุกเจ้าต้องมีเจ้าประจำของตนเอง เพราะไม้กั้นรถยนต์ตามหมู่บ้านนั้น เกิดความเสียหายจากการชน ส่วนของโรงงานมักเกิดจากการฟาด ไม่ว่าจะเสียหายจากอะไรก็ตาม ทางเรามีจำหน่ายไม้เปล่า ในกรณีที่หัก เสียหาย เพียงบอกขนาดหน้าตัดของตัวไม้ว่าเป็น แบบ 8 หรือ 10 เซ็นตืเมตร เท่านั้นก็เพียงพอ

นอกจากไม้กั้นที่หักบ่อยแล้ว ยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่เสียได้ เช่น หัวอ่าน ชุดไฟ ชุดบอร์ดคอนโทรลของตู้ไม้กั้น บอร์ดควบคุม หรือ Access Control ที่เป็นส่วนเก็บข้อมูลบัตร บัตรเปล่า หัวอ่านเปล่า เรามีจำหน่ายทุกชิ้น ลองสอบถามเข้ามาได้

งานอะไหล่และบริการซ่อม Spare Part & Service สำหรับชุดไม้กั้นรถ

ระบบเสากันขโมย หรือ  EAS (Electronic Article Surveillance) System เป็นอีกกลุ่มงานที่มีอุปกรณ์เยอะ และ เสียหาย สูญหายบ่อยมาก เพราะอุปกรณ์ต้องใช้ทุกวัน ความเสียหายก็เป็นไปได้ง่าย สำหรับในกลุ่มนี้นั้นสิ่งที่เสียหาย มักจะเป็นอุปกรณ์ร่วมมากกว่าตัวเสากันขโมย เช่น ตัวรับสัญญาณต่างๆ เครื่องล้างสัญญาณ ตัวแกะอุปกรณ์รุ่นต่างๆ เป็นต้น

เมื่อเกิดความเสียหาย ก็ต้องมีการซื้อทดแทน ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีการสั่งสำรอง แต่หากอุปกรณ์สำรองหมดจะหาได้จากไหน นั้นแหละค่ะ คุณต้องพึ่งบริการจากทางเราแล้ว เพราะตัวแกะบางรุ่นมีการแกะพิเศษ ไม่เหมือนรุ่นอื่นๆ เช่น กันขโมยสำหรับแว่นตา ที่สวมบริเวณขาแว่น หากจะแกะจะถอดต้องใช้เป็นไขควงเฉพาะทางเท่านั้น จึงเป็นปัญหาสำหรับท่านที่มีการใช้อุปกรณ์กันขโมย

งานอะไหล่และบริการซ่อม Spare Part & Service สำหรับระบบเสากันขโมย

งานอะไหล่และบริการซ่อม Spare Part & Service สำหรับระบบอื่นๆ

ระบบไฟ ระบบสำรองไฟของชุด Access Control ระบบกลอนแม่เหล็ก ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงาน สาย Loop Detector Photo Electric Sensor ฯลฯ