โทรศัพท์

+66647933217

อีเมล์

sales@fuyacompany.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00

ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน เป็นอีกหนึ่งระบบที่มีหลายหลายผู้ให้บริการพยายาม พัฒนาเพื่อนำมาให้บริการกับลูกค้า หากจะให้อธิบาย รูปแบบของการทำงานของกล้องให้เห็นภาพ ก็ต้องยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดกับระบบใบสั่งการทำผิดกฎจราจร เนื่องจากเป็นการนำกล้องอ่านป้ายทะเบียน มาถ่ายภาพรถที่กระทำความผิด และนำมาส่งเป็นหลักฐานการกระทำความผิดให้กับทางเจ้าของรถ โดยอิงจากป้ายทะเบียนว่าผู้จดทะเบียนนั้นเป็นใครนั้นเอง

โดยในหลักการทำงานแล้ว ในแต่ละบริษัทที่มีการพัฒนา จะมีหลักการที่ไม่ต่างกันมาก นั้นคือ ให้กล้องไปอ่านป้ายทะเบียน แล้วนำไปทำตามเงื่อนไขใดๆ เช่น อ่านแล้วนำไปเทียบเพื่อเปิดประตู หรือ ไม้เกั้นรถอัตโนมัติ นำไปกรอกในระบบ เพื่อลดความผิดพลาด และ เพิ่มความเร็วในการกรอกเลขทะเบียน ในการอธิบายครั้งนี้ ขอไม่ลงลึกในรายละเอียดว่าแต่ละบริษัท ใช้รูปแบบใดในการอ่าน เนื่องจากการอ่านแต่ละแบบ ก็มีความผิดพลาดที่แตกต่างกัน แต่ที่เป็นปัญหาเหมือนกันนั้นคือ สำหรับบริษัท ที่มีการพัฒนาใหม่ๆ จะมีตัวอย่างการอ่านไม่มากพอ ทำให้พบปัญหาการอ่านที่ไม่สมบูรณ์ Software ไม่มีความแม่นยำ เนื่องจากไม่ได้รับการสอน หรือ ป้อนตัวอย่างข้อมูลได้ไม่มากพอนั้นเอง

นวัตกรรมระบบอ่านป้ายทะเบียนในปัจจุบัน

นวัตกรรมระบบอ่านป้ายทะเบียนในปัจจุบัน

สำหรับบริษัท ฟูย่า ของเรา ทางเรามีระบบอ่านป้ายทะเบียน เพื่อใช้ในลานจอดรถ ระบบทางเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ใดเป็นผู้เขัาออก โดยมีการเปรียบเทียบเลขบัตรที่ใช้ทาบเข้าออกหมู่บ้าน ร่วมกับ เลขทะเบียน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้น ป้องกันการนำบัตรผู้อื่นมาใช้ในการเข้าออกหมู่บ้าน (กรณี Copy บัตรเพื่อไม่จ่ายค่าส่วนกลาง) และยังช่วยในเรื่องความปลอดภัยสำหรับอาคารหรือลานจอดรถ สำหรับผู้บริหารที่สามารถเข้าสู่ลานจอดรถได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องใช้ทาบบัตร อีกต่อไป

ในอนาคตระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนยังจะมีการนำไปใช้ในระบบลานจอดรถสาธารณะ เช่น ลานจอดรถกลางแจ้ง ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า เพื่อใช้ในการตรวจสอบตำแหน่งของรถในลานจอด ในการตรวจสอบตำแหน่งของที่จอดรถ กรณีลืม หรือต้องมีการตรวจสอบจากเหตุการณ์ใดๆ ก็จะได้รับความสะดวกมากขึ้น และยังใช้ในการคำนวน จำนวนในช่องลานจอดรถได้อีกด้วย

ข้อจำกัดของระบบ

ด้วยระบบนี้เป็นการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ทำให้ระบบยังมีปัญหา ไม่ว่าจะเกิดจากการใช้งาน ความเสื่อมสภาพ หรือปัจจัยอื่นๆ ซึ่งทางเราสรุปได้ดังนี้

  • ป้ายทะเบียนไม่สมบูรณ์ เช่น ป้ายทะเบียนลอก มีตัวเลขแปลกปลอม มีการถลอก เจิม เลอะ เป็นต้น การอ่านก็จะไม่สามารถทำได้
  • ป้ายทะเบียน ติดไม่ตรงตำแหน่ง เช่น การติดตั้งที่ตำเกินไป ไม่ได้ติดตั้ง หลุดหาย เป็นต้น
  • ป้ายทะเบียนประมูล บางรุ่นไม่รองรับเนื่องจากอ่านได้ยาก
  • ป้ายทะเบียน มีการใส่กรอบบังตัวเลข หรือ มีการเจาะติด บังตัวเลข เป็นต้น
  • ฯลฯ

จะเห็นได้ว่า นวัตกรรมไม่มีการหยุดนิ่ง และมีแต่จะราคาลดลง แต่แม้ นวัตกรรมระบบอ่านป้ายทะเบียนในปัจจุบัน จะมีการพัฒนาสักเท่าใด หากไม่มีการนำไปใช้งานจริง ก็ไม่มีประโยชน์ในแง่นวัตกรรม หากมีการนำไปประยุกต์จนสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ น่าจะช่วยทำให้ชีวิตได้รับความสะดวกมากขึ้น ตอบโจทย์ชีวิตที่ต้องการความปลอดภัย หากสนใจสินค้า หรือ นวัตกรรม สามารถติดต่อทางบริษัทของเราเพื่อรับคำปรึกษาได้

บทความแนะนำ