โทรศัพท์

+66647933217

อีเมล์

sales@fuyacompany.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00

 ประตูห้องผ่าตัด, ประตูห้องแลป ,ประตูห้องตรวจโรค, ประตูห้องเอ็กซ์เรย์ ,ประตูโรงพยาบาล,ประตู Clean Room ,Hermetics Door

ประตูสำหรับโรงพยาบาล หรือประตูโรงบาล เป็นคำเรียกกว้างๆ ของรูปแบบประตูเฉพาะทาง ของประตูเฉพาะทาง ที่ใช้ในโรงพยาบาล เช่น ประตูห้องผ่าตัด ประตูห้องแลป ประตูห้องตรวจโรค ประตูห้องเอ็กซ์เรย์ ซึ่งจะมีความพิเศษในเรื่องของวัสดุ ในการผลิตประตู ไม่ได้เป็นเพียงประตูกระจก หรือ บานเฟรมอลูมิเนียม  เหมือนดังประตูอัตโนมัติทั่วไป

สำหรับประตูโรงพยาบาลนั้น จะแบ่งรายละเอียดได้ 2 ส่วน คือในส่วนของรูปแบบการใช้งาน เช่นอัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ หรือประตูทั่วไปตามห้องตรวจ และส่วนที่ 2 คือรายละเอียดของประตู วัสดุในการทำประตู ว่าต่างจากประตูธรรมดาอย่างไร

รูปแบบการใช้งานของประตูโรงพยาบาล

ประตูโรงพยาบาล พร้อมเซ็นเซอร์เท้า

รูปแบบการใช้งานของประตูโรงพยาบาล จะแบ่งเป็น 3 แบบดังนี้

  • ประตูอัตโนมัติ เช่น ประตูหน้า ประตูห้องผ่าตัด ห้องเย็นต่างๆ
  • ประตูกึ่งอัตโนมัติ จะเป็นการใช้ปุ่มสั่งการเพื่อความคุมการเข้าออก เช่นห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล จะนิยมใช้ สวิตช์แบบใช้เท้ากด หรือ Touchless / สวิตช์ไร้สัมผัสต่างๆ เพื่อความสะอาด เนื่องจากเป็นภาวะปลอดเชื้อไม่สามารถใช้มือกดได้ มักใช้งานร่วมกับประตูสุญญากาศ และมีการใช้ในห้องเอ็กซ์เรย์ ร่วมกับประตูกันรังสีอีกด้วย
  • ประตูธรรมดา เป็นการใช้ประตูในห้องตรวจ ที่มีขนาดแคบไม่สามารถใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเปิดปิดได้ มีการติดตั้งโช้ค เพื่อความนุ่มนวลในการเปิด และสามารถปิดกลับอัตโนมัติได้ ลดการกระแทกของประตูกับกำแพง ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และความเสียหาย

ทั้งหมดเป็นรูปแบบการใช้ประตูอัตโนมัติในโรงพยาบาล ทั้ง 3 รูปแบบสามารถเลือกปรับใช้ให้เข้ากับการใช้งานภายในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามแบบของโรงพยาบาล เช่นห้องเอ็กซ์เรย์ อาจจะไม่จำเป็นต้องติดระบบอัตโนมัติก็ได้ แต่ประตูห้องมักจะมีบานใหญ่ สำหรับเตียงเข็น จึงเหมาะกับการทุนแรงด้วยระบบอัตโนมัติมากกว่า เป็นต้น

วัสดุในการผลิตประตูโรงพยาบาล

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า ประตูโรงพยาบาลเป็นประตูพิเศษ ไม่เหมือนประตูทั่วไป วัสดุในการผลิตประตูที่ใช้ในโรงพยาบาลจะประกอบไปด้วยวัสดุดังนี้

ประตูห้องผ่าตัด, ประตูห้องแลป ,ประตูห้องตรวจโรค, ประตูห้องเอ็กซ์เรย์ ,ประตูโรงพยาบาล,ประตู Clean Room ,Hermetics Door
  1. ชั้นภายนอก Panel เป็นชั้นพื้นผิวประตู มักผลิตด้วยแผ่นลามิเนตแรงดันสูง (HPL) กระจกเทมเปอร์ และสแตนเลส เกรด 304 เพื่อความปลอดภัย
  2. ชั้นโฟมโพลียูรีเทน มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียงเพื่อลดเสียง กันรั่วซึม และน้ำหนักเบา
  3. ชั้นแผ่นตะกั่ว (Lead Plate) ชั้นนี้จะมีเฉพาะในประตูกันรังสี เพื่อป้องกันรังสีรั่วซึมมาด้านนอกของห้อง

นอกจากนี้ ประตูโรงพยาบาล สามารถปรับการใช้ได้หลากหลายรูปแบบ จึงสามารถใส่อุปกรณ์เสริม (Accessories) เข้าไปเพื่อการใช้งานระบบประตู ให้มีความครบครันมากยิ่งขึ้น ได้แก่

Sensor ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย มีหลากหลายชนิดตามความต้องการ เช่น แบบระยะไกล ระยะใกล้ประตู กันหนีบซึ่งเป็นเซ็นเซอร์อัตโนมัติ ที่ทำให้ประตูเปิด เมื่อตรวจจับวัตถุได้จากด้านล่าง ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของประตู ทำให้ประตูความหน่วงมากขึ้น การเลือกใช้เซ็นเซอร์ต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ต่างกันไปตามรูปแบบประตู และตามความต้องการของลูกค้า

Touchless Switch สวิตช์ไร้สัมผัสสำหรับประตูโรงพยาบาล ช่วยในเรื่องการเปิด ที่จะลดการสัมผัสกับสวิตช์ ปราศจากแบคที่เรีย มอบความสะอาดให้กับพื้นที่ภายในห้องที่ต้องรักษาความสะอาดอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นห้องผ่าตัด ห้อง Clean Room ต่างๆ

Wireless Switch สวิตช์ไร้สาย อาจจะติดกับประตู เพื่อกดเปิด หรือจะเป็นแบบสั่งงานระยะไกล สำหรับห้องที่ต้องการควบคุมการเข้าออก ไม่ว่าจะเป็นห้องผู้ป่วยจิตเวช หรือห้องทำงานต่างๆ สำหรับห้องที่ต้องการเปิดปิดอัตโนมัติ แต่ไม่ต้องการให้เปิดเมื่อเดินผ่าน เช่นเดียวกับร้านอาหารที่มีการเดินผ่านบ่อย เพิ่มความสะดวกในการเปิด

ระบบควบคุมการเข้าออก Access Control สามารถใช้งานร่วมกับระบบประตูโรงพยาบาล สำหรับส่วนเฉพาะเจ้าหน้าที่ ให้มีกทางบัตร สแกนนิ้ว ตรวจจับใบหน้า เพื่อผ่านเข้าออกในส่วนนั้น และตรวจสอบเวลาในการเข้าออกได้อีกด้วย

บทความแนะนำ