ระบบควบคุมอัตโนมัติ Access Control

รับติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ Access Control ควบคุมการเข้าออกประตู สำหรับอาคาร ร้านค้า สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่างๆ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ มีระบบควบคุมการเข้าออก มีส่วนช่วยในเรื่องของความสะดวกสบาย โดยเป็นการกำหนดสิทธิ์ในประตู ให้เฉพาะกับบุคคลที่เราต้องการให้เข้าออกเท่านั้น ในปัจจุบันไม่ได้ใช้กันในออฟฟิศหรือโรงงานเท่านั้น ตอนนี้การประยุกต์นำมาใช้ ในที่พักอาศัย คอนโด บ้านเดี่ยว  โดย เป็นรูปแบบของประตู Smart lock เนื่องจากประตูในรูปแบบนี้ มีความสามารถในการล็อกประตูอัตโนมัติ หมดปัญหาในเรื่องของการลืมล็อคประตู ในเรื่องของการเปิด จะเป็นการเปิดด้วยลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่าน เพื่อความสะดวกในการเข้าออกของสมาชิกในบ้าน 

Smart Lock คืออะไร คลิก

ระบบควบคุมอัตโนมัติ Access Control ระบบควบคุม Access Control

 

 

ส่วนประกอบของระบบ access control 

หากคุณไม่ได้ใช้ระบบควบคุม แบบ Smart lock ที่เป็นอุปกรณ์ชุดสำเร็จสำหรับประตูห้อง ประตูคอนโด คุณก็จะต้องมีชุดอุปกรณ์ ที่แยกเป็นชิ้นๆ เพื่อใช้ในการควบคุมประตูของคุณ โดยส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์ดังนี้

 1 ชุดล็อคประตู  Magnetic lock

กลอนไฟฟ้าสำหรับประตูอัตโนมัติ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า แบบต่างๆ กลอนไฟฟ้าสำหรับประตูอัตโนมัติ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า แบบต่างๆ กลอนไฟฟ้าสำหรับประตูอัตโนมัติ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า แบบต่างๆ ตู่มือติดตั้งกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า แบบต่างๆ แยกตามขาจับ

 อุปกรณ์ อุปกรณ์มาตรา เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ ในการล็อคประตู โดยจะเป็นกลอนแม่เหล็กแรงสูง ไม่สามารถดึงออกได้ง่ายๆ มีกำลังตั้งแต่ 60 กิโลจนถึง 280 กิโลกรัม 

2 เครื่องควบคุม (access control)

ระบบลงเวลา,ระบบควบคุมประตู,ระบบควบคุมทางเข้าออก,Time attendance and Access control,Time attendance,Access control

หัวใจหลักในการ  ควบคุมการผ่านของประตู โดยทำหน้าที่ตัดสินใจว่า คนคนนั้นมีสิทธิ์ผ่านหรือไม่ โดยสามารถเลือกใช้ได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบบัตร ลายนิ้วมือ กดรหัสผ่าน ตรวจจับใบหน้า และล่าสุดยืนยันผ่านระบบมือถือ โดยปกติแล้ว อุปกรณ์จะมีเพียงเท่านี้ก็สามารถเริ่มใช้งานระบบผ่านเข้าออก ได้ในเบื้องต้น แต่สำหรับสถานที่ที่ต้องมีการใช้งานมากกว่านั้น เช่นโรงแรม หอพัก ลานจอดรถ อาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติม ตั้งต่อไปนี้

 3  คอมพิวเตอร์

ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบ และควบคุม รวมไปถึงการเก็บข้อมูลเก็บรูป สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ สำหรับโรงแรม คอมพิวเตอร์จะมีหน้าที่ในการควบคุมหัวอ่าน เพื่อใช้ในการเขียนบัตร ให้สามารถใช้รูปกับห้องพักได้

 4  โปรแกรม

ใช้ร่วมกันกับคอมพิวเตอร์ในสวนขอข้อ 3  เพื่อกำหนดค่าต่างๆ จัดการข้อมูล อาจจะเป็นข้อมูลของผู้พัก พนักงาน รายได้ต่างๆ ลบสูตรกำหนดช่วงเวลา สำหรับหอพักหรือ โรงแรม อีกด้วย

 5   สวิตช์หรือปุ่มกด 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ Access Control

ใช้ทำงานร่วมกัน สำหรับสถานที่เช่นออฟฟิศสำนักงาน มักใช้ในการออก เพื่อลดขั้นตอนในการยืนยันตัวตน

 

 6 แบตสำรอง

ระบบควบคุมอัตโนมัติ Access Control แบตสำรอง

 แบตสำรองอุปกรณ์ แบตสำรองอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรองไฟ ในกรณีไฟดับ ปกติประตูจะปลดล็อค จึงจำเป็นต้องมีระบบสำรองไฟ เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทำงานต่อได้