ระบบผ่านเข้าออกด้วยบาร์โค้ด

ระบบผ่านเข้าออกด้วยบาร์โค้ด,Access Control,Barcode,ระบบทางเข้า,บัตรรายวัน,สวนสนุก,ทางเข้าออกสถานที่,พิพิธภัณฑ์,เครื่องกั้นทางบาร์โค้ด คืออะไร บาร์โค้ดมีคำนิยามว่า ” รหัสแท่งประจำสินค้า ประกอบด้วย เส้นตรงสีดำ หนาบ้าง บางบ้าง วางขนานกันในแนวตั้ง มองดูเป็นแท่ง พิมพ์ติดไว้บนสินค้า เพื่อบอกรายละเอียดของสินค้านั้น สามารถใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์อ่านรหัสนี้ เพื่อบันทึกราคาและจำนวน เป็นต้น แล้วส่งข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์. ” ซึ่งถ้าจะให้อธิบายให้เห็นภาพ ก็บาร์โค้ดที่ใช้ยิงกันตอนเก็บเงินนั้นเอง

บาร์โค้ดมีกี่ประเภท ระบบผ่านเข้าออกด้วยบาร์โค้ด,Access Control,Barcode,ระบบทางเข้า,บัตรรายวัน,สวนสนุก,ทางเข้าออกสถานที่,พิพิธภัณฑ์,เครื่องกั้นทาง

ปกติแล้ว บาร์โค้ดจะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ บาร์โค้ด 1 มิติ (ตามภาพประกอบด้านซ้าย ) และบาร์โค้ด 2 มิติ ที่นิยมก็คือ QR Code (ภาพประกอบด้านขวา) ซึ่งบาร์โค้ดแบบ QR Code นี้ จะพบเห็นได้ในบาร์โค้ดของ Line ID และ เริ่มมีคามนิตยสาร แผ่นพับโฆษณาต่างๆ เพราะสามารถใช้กล้องมือถือ แสกนเพื่อเปิด ไฟล์ประกอบ หรือ ข้อความที่ซ่อนอยู่ได้ทันที

ระบบผ่านเข้าออกด้วยบาร์โค้ด คืออะไร?

เป็นระบบที่ใช้เครื่องกั้นทาง แบบต่างๆ มาติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 1 มิติ หรือ 2 มิติ (ในเครื่องหลายๆรุ่นรองรับการอ่านทั้งสอบแบบในเครื่องเดียวกัน) เมื่อมีการอ่านแล้ว เครื่องกั้นทางจะเปิด ก่อนหน้านี้ระบบนี้มีการใช้งานยุ่งยากต้องเขียนซอฟต์แวร์เพื่อให้รองรับการทำงาน แต่สำหรับทางบริษัท ฟูย่า จะกัดของเรานั้น ขอเสนอเป็นทางเลือกใหม่ กับ ระบบผ่านเข้าออกด้วยบาร์โค้ด แบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก

โดยปกติแล้วสำหรับสถานที่ที่มีการออกตั๋วในรูปแบบบาร์โค้ด มักจะมีเครื่องอยู่แล้ว เนื่องจากมีระบบเดิมที่เคยชิน และใช้งานได้ ดังนั้น เราจะไม่เสนอให้ท่านต้องซื้อเครื่องใหม่ให้วุ่นวาย แต่เราเสนอให้ท่านออกตั๋ว หรือบัตรบาร์โค้ดตามปกติ และก่อนใช้งานให้ทำตามระบบดังนี้

 

ระบบผ่านเข้าออกด้วยบาร์โค้ด,Access Control,Barcode,ระบบทางเข้า,บัตรรายวัน,สวนสนุก,ทางเข้าออกสถานที่,พิพิธภัณฑ์,เครื่องกั้นทาง

ระบบลงทะเบียนระบบผ่านเข้าออกด้วยบาร์โค้ด

 1. ทำการแสกนบาร์โค้ดของท่าน เพื่อลงทะเบียนการใช้งานเข้ากับระบบของเรา
 2. ทำการ Update ค่าผ่านระบบแลน เข้าสู่กล่องควบคุม ประตู จุดต่างๆ

ระบบผ่านเข้าออกด้วยบาร์โค้ด,Access Control,Barcode,ระบบทางเข้า,บัตรรายวัน,สวนสนุก,ทางเข้าออกสถานที่,พิพิธภัณฑ์,เครื่องกั้นทาง

ระบบตรวจสอบ สำหรับระบบผ่านเข้าออกด้วยบาร์โค้ด

 1. ทำการแสกนบาร์โค้ดของท่าน กับหัวอ่านของเครื่อง
 2. หากบาร์โค้ดถูกลงทะเบียนสมบูรณ์ จะสามารถผ่านได้
 3. ระบบมีระบบป้องกันการเข้าออกที่ไม่ถูกต้อง (Anti Passback) สามารถตั้งค่าได้

จุดเด่น – จุดด้อยของระบบระบบผ่านเข้าออกด้วยบาร์โค้ด

จุดเด่น

 1. ราคาถูก จัดการได้ง่ายอุปกรณ์ไม่มาก
 2. รองรับการ เพิ่มข้อมูลทิ้งไว้ในระบบ เช่น หากบาร์โค้ดเรียงกัน สามารถกรอกไว้ก่อนได้ แต่ระบบจะยึดจากเวลาขายตั๋วนั้นเอง เช่น ระบบขายตั๋วเลข 001 – 010 สามารถเพิ่มค่าเข้ากล่อง Access Control ไว้ได้ แต่ระบบขายตั๋วเดิมจะแจ้งเวลาขายตั๋ว
 3. สามารถล้างค่ารายวันได้ง่ายกว่าระบบทาบบัตร หรือ แสกนนิ้ว
 4. ราคาถูกกว่า เมื่อตั๋วหายจะเกิดความเสียหายน้อยกว่าแบบบัตร
 5. ไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บบัตรคืน
 6. เหมาะกับสถานที่ ขนาดเล็ก เช่น ฟิตเนส สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการที่มีการจำหน่ายตั๋วขนาดเล็ก โรงหนัง หากต้องการยกเลิกระบบตรวจตั๋ว

ข้อเสีย

 1. เพิ่มขั้นตอนจากเดิม
 2. ไม่รองรับบาร์โค้ดที่มีตัวหนังสือ
 3. หากลืมเพิ่มค่าข้อมูลจะไม่สามารถผ่านได้

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันใน ระบบผ่านเข้าออกด้วยบาร์โค้ด ประกอบไปด้วย

 1. Set Mini PC / All in One 1 เครื่อง
 2. หัวอ่านบาร์โค้ด เพื่อลงทะเบียน
 3. กล่องควบคุมที่เครื่องกั้นทาง แต่ละเครื่อง สูงสุด 4 เครื่องต่อ 1 กล่อง
 4. ระบบแลน เพื่อจัดการข้อมูล (ทางสถานที่จัดเตรียมเอง)
 5. หัวอ่านบาร์โค้ด ที่เชื่อมต่อกับเครื่องกั้นทาง
 6. เครื่องกั้นทาง

*** บางอย่างหากมีของเดิมอยู่แล้ว ลองแจ้งทางเราให้ตรวจสอบการเข้ากันได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายได้ ***