โทรศัพท์

+66647933217

อีเมล์

sales@fuyacompany.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00

ระบบวัดค่าไฟฟ้าสถิต พร้อมระบบควบคุมการเข้าออก (ESD Tester) เป็นระบบที่เป็นการต่อยอดมาจากเครื่องกั้นทางตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกั้นสามขา เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ เครื่องกั้นแบบบานสวิง Speed gate หรือเครื่องกั้นรูปแบบอื่นๆ ให้มีการสั่งงานผ่านการวัดไฟฟ้าสถิต หากการวัดค่าไม่ผ่าน เครื่องกั้นทาง Turnstile จะไม่ทำการเปิดให้ เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากไฟฟ้าสถิต

ก่อนที่จะอธิบายเรื่องการทำงาน และความจำเป็นในการใช้งานต้องเริ่มจากการอธิบายในส่วนของ ไฟฟ้าสถิตว่าไฟฟ้าสถิตคืออะไร ทำไมต้องใข้เครื่อง วัดค่าไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิตคืออะไร?

ไฟฟ้าสถิต(ESD: Electrostatic Discharge) คือความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าภายในหรือบนพื้นผิวของวัสดุหนึ่ง ประจุยังคงอยู่กับที่จนกระทั่งมันสามารถจะเคลื่อนที่โดยอาศัยการไหลของอิเล็กตรอน (กระแสไฟฟ้า) หรือมีการปลดปล่อยประจุ (electrical discharge) ไฟฟ้าสถิตมีชื่อที่ขัดกับไฟฟ้ากระแสที่ไหลผ่านเส้นลวดหรือตัวนำอื่นและนำส่งพลังงาน

ไฟฟ้าสถิตมีผลอย่างไรกับการทำงานไฟฟ้าสถิต,esd,esd tester,turnstile,เครื่องกั้นสามขา,ประตูหมุนสามขา,เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ,เครื่องกั้นแบบบานสวิง,Speed gate ระบบวัดค่าไฟฟ้าสถิต พร้อมระบบควบคุมการเข้าออก ESD Tester

ปัจจุบันนี้อุปกรณ์ชิ้นส่วนเล็กๆประกอบไปด้วยชั้นออกไซด์บางๆ จำนวนมาก และนับวันยิ่งจะบางลงเรื่อยๆ ชั้นของออกไซด์เหล่านี้สามารถเสียหายได้ง่าย (เกิด Breakdown คือเสียสภาพการเป็นฉนวน) เมื่อมันบางลง, ชั้นของโลหะบางๆที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อวงจรเข้าด้วยกันอาจจะละลายและเปิดวงจร (ขาดออกจากกันทางไฟฟ้า) เหมือนกับเป็นฟิวส์เนื่องจากกระแสจำนวนมากไหลผ่านและเกิดความร้อนขึ้นอาจจะเสียหายเนื่องจากปรากฏการณ์ “Current Crowding” คือเมื่อมีกระแสไหลผ่านรอยต่อและเกิดความเข้มของกระแสสูงมาก และ ESD อาจทำให้เกิด Electrical Over Stress (EOS) และละลายชั้นของโลหะในอุปกรณ์ได้

จากที่กล่าวมาอาจจะสรุปได้ว่า หากผู้ที่มีไฟฟ้าสถิจเข้าใกล้ในส่วนการทำงาน ของฝ่ายผลิตอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้เกิด ความเสียหายในส่วนของอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่นฟิวส์ ตะกั่วต่างๆ ที่มีการเสียหายจากการที่มีกระแสไฟเกินจากความต้านทางของอุปกรณ์นั้นๆ อันเกิดจากการที่ไฟฟ้าสถิตได้ไหลเข้าสู้บอร์ดนั้นเอง

เมื่อเป็นความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทำให้คุ้มค่าที่จะทำการป้องกัน เพราะการทำงานซ้ำๆ และเป็นจำนวนมาก ย่อมหมายถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยกว่าปกติ โดยเฉพาะที่แห้ง ความชื้นต่ำอย่างในโรงงานที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น เพื่อป้องกันความเสียของอุปกรณ์ มักจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นได้ง่าย

หลักการประยุกต์ใช้ ระบบวัดค่าไฟฟ้าสถิต พร้อมระบบควบคุมการเข้าออก ESD Tester

หลักการทำงานคือการใช้เครื่องทาบบัตร หรือ คอมพิวเตอร์ ในการเก็บข้อมูลพนักงาน หลังจากนั้นมีการขึ้นวัดค่า หาค่าผ่านมาตรฐานจากเครื่องวัด ESD Tester จะสามารถผ่านเครื่องกั้นไปได้ หากไม่ผ่านจะต้องไปทำให้ผ่าน เช่นการเปลี่ยนชุด การใช้อุปกรณ์สลาย ESD โดยค่าที่ออกมาจากระบบจะระบุเป็นตัวเลข และบอกได้ว่าจากเครื่องวัดใด เช่น วัดข้อมือ วัดรองเท้าเป็นต้น และสามารถบอกได้ว่าใครที่ผ่านหรือไม่ผ่านบ่อยๆ เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ในรายบุคคลนั้นเอง

ไฟฟ้าสถิต,esd,esd tester,turnstile,เครื่องกั้นสามขา,ประตูหมุนสามขา,เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ,เครื่องกั้นแบบบานสวิง,Speed gate ระบบวัดค่าไฟฟ้าสถิต พร้อมระบบควบคุมการเข้าออก ESD Tester

การประยุกต์ใช้งาน  (Main application field)

  • SMT Production line
  • Clean Room (semiconductor fab)
  • High tech R&D Room
  • Military ESD sensitive areas
  • Explosive processing areas
  • Maintain or calibration areas
  • Pharmacy
  • Bio-chemical and Hospital ESD restraint areas

 

บทความแนะนำ