โทรศัพท์

+66956514593

อีเมล์

sales@fuyacompany.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00

รับให้คําปรึกษางานโปรเจค เพราะงานโปรเจค เป็นงานใหญ่ ในการวางระบบเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนั้นจะเป็นรากฐานในการต่อยอดระบบงานต่อๆไป ไม่ว่าจะงานเล็ก งานใหญ่ งานระดับองค์กร หรือ แค่ตัวอย่างระบบเล็กๆ ในสำนักงาน ทางทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญ และพร้อมให้คำปรึกษา เพื่อวางแผนการทำงานของระบบงาน เพื่อให้ระบบงานของท่าน เป็นไปได้ด้วยดี มีความเสถียรมากที่สุด

ตัวอย่างระบบงานที่ทางเราเคยวางแผน และ ออกแบบ  และ รับให้คําปรึกษางานโปรเจค

ตัวอย่างระบบงานที่ทางเราเคยวางแผน และ ออกแบบ  และ รับให้คําปรึกษางานโปรเจค

ระบบงานกันขโมยสำหรับห้องสมุด

เป็นระบบงาน ผสม ระหว่าง ระบบงานห้องสมุด และ ระบบงานกันขโมย เป็นการนำ RFID และ เสากันขโมย มาทำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถใช้งาน ให้อย่างครบถ้วนมากขึ้น ลดการใช้ระบบบาร์โค้ดแบบเดิมๆ สามารถระบุหนังสือ ที่หาย หรือ ระบุหนังสือที่ยืมคืนได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และ มีราคาอุปกรณ์ที่ถูกลง สะดวกทั้งผู้ยืม และ ผู้ทำการบันทึก

หลักการในการทำงาน ในส่วนของระบบกันขโมย

เป็นการใช้ระบบกันขโมยของห้องสมุด หรือ EM EAS เพื่อเป็นการสอดแถบแม่เหล็กลงในสันหนังสือ เพื่อให้หนังสือมีการแจ้งเตือน กรณีเดินผ่านอุปกรณ์ แบบไม่ถูกต้อง ไม่ผ่านการยืมคืน หรือไม่ได้ลบแถบแม่เหล็ก

หลักการในการทำงาน ในส่วนของระบบยืมคืนหนังสือสำหรับห้องสมุด

เป็นการเปลี่ยนรูปแบบจากแถบบาร์โค้ด แบบเดิมๆ เป็นการใช้สติกเกอร์ RFID ที่มีความถี่เดียวกับบัตรนักเรียน ในการยืมคืนสามารถใช้หัวอ่านเดียวกัน ลงทะเบียนได้ทั้งบัตรนักเรียน บัตรสมาชิก หรือบัตรนักศึกษา และ ทาบสติกเกอร์ของหนังสือ เพื่อลงทะเบียนการยืมคืน ด้วยอุปกรณ์เดียวกัน การอ่านของอุปกรณ์มีความรวดเร็วกว่าหัวอ่านบาร์โค้ด แบบ 1 มิติ และ มีราคาถูกกว่า ถึงครึ่งหนึง แต่หลักการทำงานยังเหมือนกัน คือทำงานแทนการพิมพ์รหัสหนังสือ รหัสนักเรียน นั้นเอง

ตัวอย่างระบบงานที่ทางเราเคยวางแผน และ ออกแบบ  และ รับให้คําปรึกษางานโปรเจค


ระบบตรวจสอบพนักงาน หรือ บุคคลที่เดินผ่าน

เป็นการ รับให้คําปรึกษางานโปรเจคประยุกต์ใข้หัวอ่าน UHF ที่ใช่้กันในระบบงาน หัวอ่านระยะไกล นำมาใช้ในก่ารอ่านบัตรพนักงาน หรือ ตรวจจับสิ่งของที่ติด TAG ความถี่ดังกล่าว สามารถระบุตัวตน บุคคล หรือ สิ่งของที่ผ่านในจุดนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องทาบบัตร เป็นการตรวจสอบการผ่านเข้าออก ว่ามีการเข้าออกในวันที่ เวลา ใด เพื่อเก็บสถิติ หรือตรวจสอบการใช้งานได้ รวมถึงมีการนำไป ประยุกต์ใช้ตรวจสอบ การเข้าห้องประชุม และ เวลาในการเข้าออก อีกด้วย


ระบบตรวจสอบและลงเวลาของนักเรียน

คล้ายกับระบบด้านบน แต่เป็นกา่รนำไปใช้กับเครื่องกั้นทาง เพื่อให้สามารถตรวจสอบเด็กที่มาเรียนได้ หากผ่านเวลาที่กำหนดแล้ว เด็กไม่มาเรียน สามารถขึ้นรายชื่อ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของเด็กได้ เป็นการสรุปการมาเรียน ขาดเรียนของเด็กทั้งโรงเรียน ได้ เพียงแค่ให้เด็กเดินผ่านเครื่องกั้นต่างๆ ที่นำมาติดระบบ และ ข้อดีของระบบนี้ สามารถควบคุมผ่านทางลายนิ้วมือของเด็กได้ ทำให้ไม่ต้องกังวลในกรณีเด็กลืมบัตร หรือ ทำบัตรหายอีกด้วย


การประยุกต์ใช้ระบบงาน ไม่ได้มีเพียงตัวอย่างข้างต้น แต่ขออุบไว้สำหรับ ลุกค้า ที่ต้องการใช้บริการจากทางเรา ให้คำปรึกษาฟรี ยินดีช่วยเหลือ สำหรับ โรงเรีย หรือ มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ต้องการเครื่องมือราคาพิเศษ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ วิจัย หรือทำโปรเจคต่างๆ

บทความแนะนำ