โทรศัพท์

+66956514593

อีเมล์

sales@fuyacompany.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00

หมู่บ้านสราญสิริ วงแหวน-ประชาอุทิศ เป็นหมู่บ้านที่เคยมีระบบทางเข้าออกหมู่บ้านเดิม แต่มีปัญหา ทางลูกบ้าน และนิติของหมู่บ้านจึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์ของหมู่บ้านใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เลือกใช้เป็นหัวอ่านระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ แบบมีไฟใต้ไม้ หัวอ่านแบบพรอกซิมิตี้ หรือที่เรียกว่าหัวอ่านระยะใกล้ แม้จะเป็นการเรียนว่าหัวอ่านระยะใกล้ ก็สามารถรองรับระยะได้ถึง 60 เซนติเมตร แบบไม่ต้องเปิดกระจก เพื่อให้ความสะดวกให้กับลูกบ้าน ลดปัญหาการเปียกฝน ความช้าในการทาบบัตรแบบเดิมๆ ให้ลดน้อยลง

หมู่บ้านสราญสิริ วงแหวน-ประชาอุทิศ ระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ แบบระยะสั้น

การใช้หัวอ่านระยะใกล้ มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

หัวอ่านระยะใกล้ ก็มีข้อดีในตัวของมัน นั้นคือในการทาบเปิด เพื่อเข้าออกหมู่บ้าน จำเป็นต้องมีการชะลอรถ ทาบบัตร ทำให้ผู้รักษาความปลอดภัย สามารถตรวจสอบเบื้องต้น ในการเข้าออก เพื่อเพิ่มความมั่นใจได้อีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีในส่วนบางหมู่บ้านที่มีที่จอดรถจำกัด สามารถใช้ ระบบบัตรผ่านเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการจอดรถเป็นจำนวนมากในหมู่บ้าน กล่าวคือ ถ้าไม่มีการแลกบัตร ไม่มีบัตร ก็ไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อจอดรถได้ ซึ่งเคยเกิดขึ้นกับหมู่บ้าน ที่ไม่มีระบบส่วนกลาง ที่ทำให้ลูกบ้าน ไม่มีที่จอดรถนั้นเอง

ข้อเสียหลักๆ ของการใช้หัวอ่านระยะใกล้

แน่นอนว่า ข้อเสีย ก็จะเป็นเรื่องของความเร็ว มีความล่าช้าในการชะลอทาบบัตร มากกว่าหัวอ่าน แบบบลูทูธ ที่สามารถผ่านได้เลย จากระยะไกล ไม่ต้องชะลอ หรือจอดเพื่อทาบบัตรนั้นเอง แต่หัวอ่านบลูทูธ ที่ใช้กับระบบไม้กั้นหมู่บ้านก็จะมีปัญหาในส่วนของราคา ที่แพงกว่าระบบไม้กั้นรถยนต์สำหรับหมู่บ้าน ที่เป็นแบบทาบบัตรระยะใกล้นั้นเอง

หมู่บ้านสราญสิริ วงแหวน-ประชาอุทิศ ระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ แบบระยะสั้น

ระบบไฟใต้ไม้ดีอย่างไรไฟใต้ไม้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการใข้ในหน้างานนี้ เพื่อช่วยในการแสดงสถานะ หากไฟใต้ไม้เป็นสีแดง ก็ไม่ควรฝ่าไม้ เนื่องจากจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในกับลูกบ้านในเวลากลางคืน ลดอุบัติเหตุจากการชนไม้ได้อีกส่วนหนึ่ง

หมู่บ้านสราญสิริ วงแหวน-ประชาอุทิศ ระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ แบบระยะสั้น

ไม้กั้นรถยนต์ สำหรับหมู่บ้านนั้น เป็นความปลอดภัย พื้นฐาน ที่หมู่บ้านที่มีมาตรฐาน และมีส่วนกลางควรเลือกใช้ และให้ความสำคัญ เพราะเป็นส่วนหน้าที่ป้องกันการเกิด การโจรกรรม อาชญากรรม เนื่องจากหากไม่มีบัตรผ่านของหมู่บ้าน ก็ต้องใช้การแลกบัตร ทำให้ทราบผู้เข้าออกในช่วงเวลานั้น ๆ นั่นเอง และหากหมู่บ้านใด มีปัญหาในส่วนของไม้กั้นรถเสียหาย ไม้หัก หรือระบบมีปัญหา สามารถเลือกใช้บริการจากทางบริษัทเราได้

บทความแนะนำ