โทรศัพท์

+66956514593

อีเมล์

sales@fuyacompany.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00

เครื่องนับคน เป็นเครื่องมือช่วยในการนับจำนวนคน วัดผลทางสถิติ การเข้าออกในจุดต่างๆ ในช่วง 1 วัน 1 ชั่วโมง เป็นต้น ตัวเครื่องมีหลากหลายรูปแบบในการเลือกใช้งาน ทั้งแบบติดตั้งถาวร ทั้งแบบไร้สาย ใช้แบตตารี่ (Wireless) ตัวเครื่องของเราสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ได้หลายแบบ

นอกจากนี้เครื่องนับคนยังถูกใช้เพื่อ การตรวจวัดทางสถิติ เป็นหนึ่งในเรื่องความจำเป็นในการชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการ หรือ การจัดงานต่างๆ โดยสามารถบอกข้อมูลต่างๆ ในเรื่องของจำนวนผู้ใช้งาน เวลาที่มีการใช้งานบ่อยที่สุด วันที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุด เพราะข้อมูลทางสถิติเหล่านั้น สามารถนำไปประมวลผลชี้วัด เพื่อการปรับปรุงต่างๆได้อีกมากมาย เพื่อกำหนดทิศทางของการให้บริการในครั้งต่อไป

ขอยกตัวอย่าง ผู้จัดกิจกรรมต่างๆ ย่อมอยากทราบจำนวนผู้เข้างาน เวลาที่นิยมมางาน เวลาที่ออกจากงาน วันที่มางานเองก็มีผลที่ต่างกันออกไป ทำให้วิเคราะห์กลุ่มผู้ที่สนใจได้ว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นน่าจะเป็นบุคคลในกลุ่มไหนมากกว่า เป็นต้น

เครื่องนับคน เครื่องวัดผลทางสถิติ เครื่องนับคนเข้าออก (People Counter)

คุณสมบัติของเครื่องนับคน

 • ใช้ระบบ Infrared ตรวจจับการเดินผ่าน มีทั้งเครื่องนับรวม และ เครื่องนับแยกทิศทาง (ตามแต่รุ่นของสินค้า)
 • มีหน้าจอแสดงผล LCD ขนาดเล็ก ที่ตัวเครื่อง ตรวจสอบค่าข้อมูลได้ง่าย
 • เครื่องนับคนของเราใช้กับความกว้างประตูได้ตั้งแต่ 1 เมตร ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
 • ดูข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมได้
 • มีทั้งรุ่นใช้ ไฟฟ้า และ แบตเตอรี่
 • สามารถเรียกดูรายงาน แบบรายวัน รายเดือน รายปี ได้
 • สามารถลบค่า RESET เพื่อเริ่มนับจำนวนใหม่ได้ที่ตัวเครื่อง
 • ติดตั้งได้ง่าย ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้ง สะดวกในการเคลื่อนย้าย ไม่ต้องเจาะพื้น
 • สามารถใช้งานกับ จอตัวเลข LED เพื่อแสดงผลได้

เครื่องนับคน, เครื่องวัดผลทางสถิติ, เครื่องนับคนเข้าออก, People Counter

การประยุกต์ใช้งาน เครื่องนับคน

เครื่องนับคน มีการใช้งานที่หลากหลาย โดยเน้นไปทางการนับคน เพื่อวัดผลทางสถิติ โดยความเหมาะสมสำหรับสถานที่ ก็เป็นอีกปัจจัยหลักที่ทำให้ลูกค้าเลือกใช้ เนื่องจาก เครื่องนับคนประเภทเดินสาย ก็มีความสามารถในการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบบ ไร้สายที่เป็นการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ดังนั้นการใช้งานที่ต้องการเก็บสถิติการใช้งาน เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งาน หรือคำนวนความคุ้มทุน จำเป็นต้องคำนึงความเหมาะสมในการเลือกใช้งานให้เหมาะกับสถานที่นั้นเอง

 • ร้านอาหาร โรงอาหาร เพื่อนับจำนวนผู้ใช้งาน ด้วยรูปแบบการใช้งานที่เป็นสถานที่เปิด จำเป็นต้องบีบเลน แต่เป็นสถานที่ถาวร ดังนั้นจะเหมาะกับรูปแบบเดินสาย ฝังผนัง หรือ ฝังวงกบ เพื่อการอ่านที่แม่นยำไม่ต้องระวังเรื่อง แบตเตอรี่
 • ห้างสรรพสินค้า เพื่อกำหนดทิศทางในการวางร้าน หรือแผง เพื่อกำหนดค่าเช่าในราคาที่ต่างกันตามจำนวนลูกค้าที่เดินผ่าน ตามดัชนีชี้วัด เป็นการตั้งที่อาจจะประจำ หรือไม่ประจำ อาจจะเลือกเป็นแบบยึดกับเสา หรือ จะใช้เป็นการกันทางร่วมกับ เสากั้น เป็นเป็นเสาแบบมีเส้นแบ่งเลน เพื่อบังคับให้ผ่านทีละคน เพื่อการวัดผลที่แม่นยำกว่า
 • ห้องสมุด ทำสถิติ จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ใช้งาน รวมถึงห้องสมุดประชาชนทั่วไป เพื่อกำหนดขนาดที่นั่ง สถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง เป็นสถานถาวรอีกเช่นกัน จึงเหมาะกับการติดตั้งถาวร
 • สถานที่สาธารณะต่างๆ ทั้งสนามบิน โรงแรม หอประชุมทางการ ลานจัดแสดงสินค้า เพื่อตรวจสอบการใช้งานในความนิยม วันที่ เวลาที่มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องเลือกให้ตรงกับความต้องการ เช่น เลือกใช้แบบเซ็นเซอร์ร่วมกัน เป็นต้น เพื่อให้วัดผลได้แม่นยำกว่า แบบเซ็นเซอร์เดี่ยวทั่วไป เนื่องจาก แบบเซ็นเซอร์เดี่ยวที่ใช้กันในปัจจุบัน เมื่อมีคนบัง 1 ครั้ง นับ 1 ค่า หากเดินผ่านพร้อมกัน ค่าจะผิดเพี้ยนได้มากกว่า
 • งาน Event ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความสนใจ ในการจัดงานนั้นๆ ดูแต่ละส่วนว่าความสนใจต่างกันอย่างไร แล้วเปรียบเทียบเพื่อกำหนดนโยบายเพิ่มเติม ด้วยลักษณะงาน ที่จัดในสถานที่ไม่แน่นอน มีการกำหนดจุด มีการลงทะเบียน สามารถเลือกใช้ในรูปแบบติดตั้งกับเสากั้นเลน ที่เป็นสายแบ่งเลน เพื่อให้ผ่านทีละ 1 ท่าน เพื่อการนับคน ของเครื่องนับคนที่จะได้ความเสถียร และสามารถแจกเอกสารได้อย่างทั่วถึงนั้นเอง

จากตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครื่องนับคนกับสถานที่ต่างๆ จะเห็นได้ว่าการติดตั้งเครื่องนับคน ไม่ได้เพียงแต่ในส่วนของจำนวนการใช้งานทั่วไปเท่านั้น ยังช่วยในเรื่องการดัชนีชี้วัด ความนิยมในตัวสถานที่ได้อีกด้วย และการใช้งานของเครื่องของเราที่มีความหลากหลายมากกว่าเครื่องที่ตั้งพื้นถาวร การใช้เครื่องนับคน จึงสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างสะดวกมากที่สุด

บทความแนะนำ