โทรศัพท์

+66647933217

อีเมล์

sales@fuyacompany.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00

วันนี้ทางทีมงานได้คุยกับ ผู้ใช้งานคนหนึ่ง ซึ่งเขาได้อ่านบทความจากเว็บไซต์ แล้วพบว่าผู้เขียนเว็บไซต์ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์ กล่าวคือมีความสับสนในเซ็นเซอร์แต่ละชนิด ด้วยเว็บไซต์นั้นได้บอกว่า เซ็นเซอร์ pir ที่อันเซ็นเซอร์ ตรวจจับความร้อนรูปแบบหนึ่ง สามารถใช้งานได้ กับระบบลานจอดรถ แน่นอนว่าความจริงแล้วคือไม่ได้ แล้วความจริงเซ็นเซอร์แบบไหนที่มีการใช้งานในระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ เราจะมาอธิบาย Sensor แต่ละชนิดกัน

Passive infrared sensors (PIR sensor)

               เป็น อุปกรณ์ที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยการตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ที่ต้องการ ความร้อนวัดได้จากการเปลี่ยนแปลงระดับรังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากวัตถุ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ ( สิ่งมีชีวิตทุกชนิด จะแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาจากตัวเอง การแผ่รังสีดังกล่าวเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในอะตอม ปริมาณรังสีจะมีมากน้อยตามแต่โครงสร้างทางเคมี และอุณหภูมิของวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ) จึงทำให้สามารถตรวจจับสัญญาณลอจิกที่เปลี่ยนแปลงที่ขาเอาต์พุตได้

ส่วนประกอบที่สำคัญของ PIR sensor

  1. เลนส์ – สำหรับควบคุมหรือโฟกัสพื้นที่ในการตรวจจับความเคลื่อนไหว
  2. เซ็นเซอร์ – เป็นตัวแปลงพลังงานความร้อนจากรังสีอินฟราเรด มาเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า

เมื่อได้อ่านข้อจำกัดของ Pir Sensor แล้ว พบว่า pir Sensor จะทำงานโดยอาศัยความร้อนเป็นสำคัญ หากวัตถุที่ผ่านไม่มีความร้อนเซ็นเซอร์ก็จะไม่ทำงาน แน่นอนว่าหากเป็นเช่นนั้นก็จะเกิดปัญหากับรถเหล็กหรือสิ่งที่ไม่มีความร้อน จึงใช้ไม่ได้กับระบบไม้กั้นรถอย่างแน่นอน

pir Sensor ใช้กับอะไร เราจะพบการใช้งาน pir Sensor  กับระบบไฟ Motion  ที่อาศัยการเดินผ่านของคนแล้วไฟจะติดเอง โดยจะเป็นการสะท้อนของความร้อนและมีหน่วงเวลาในการปิดหลังจากคนเดินผ่าน ด้วยเซนเซอร์แบบนี้ จะรับรู้การเดินผ่านของคนและสัตว์ โดยจะไม่จับกับวัตถุดิบอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆ

 

เซ็นเซอร์แบบต่างๆที่ใช้ในระบบไม้กั้นรถ

เซ็นเซอร์ที่ใช้กับระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ เป็นเซนเซอร์ที่ตรวจจับรถหรือเหล็กได้ โดยจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ  Loop Detector Sensor และอินฟาเรดเซ็นเซอร์

Loop Detector Sensor

Basic Type : Car Parking System ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ แบบกดปุ่ม หรือรีโมท

เซ็นเซอร์ตรวจจับเหล็ก หรือโลหะที่อยู่ในบริเวณ การติดตั้ง Loop Sensor  จะมีการกรีดพื้นเป็นวงกว้าง เมื่อรถอยู่ในบริเวณของเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะทันที ส่งสัญญาณว่ามีรถอยู่ในระยะ ทำให้ไม้กั้นรถไม่ตก

 

อินฟาเรดเซ็นเซอร์

ir Sensor  ทำงานโดยใช้หลักการตัดผ่านของเส้น อินฟราเรด หรือเส้นลำแสงสีแดง ที่ตามองไม่เห็น เรามักจะติดเซ็นเซอร์อินฟาเรดไว้บริเวณใต้ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ โดยตรวจจับกรณีรถวิ่งผ่านเซ็นเซอร์ หรือไม่กล้าตัดผ่านของเส้นสีแดง ดังนั้นบางสถานที่จะขอไม่ติดเซ็นเซอร์ในรูปแบบนี้ เนื่องจากมักจะมีคนเดินลอดใต้ไม้กั้นรถอัตโนมัติ เมื่อตัดผ่านเซ็นเซอร์ ไม้กั้นรถอัตโนมัตินั้น ก็จะตกลงมาฟาดหัวผู้ที่เดินผ่านในทันที จึงจะถือว่าเป็นอันตรายอย่างมาก

เซ็นเซอร์ทั้ง 2 ประเภทนั้น มีจุดดีจุดด้อยคนละอย่าง เซ็นเซอร์  ir Sensor จะมีปัญหาเนื่องจากการใช้งานที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การเดินผ่านของคน การปรับฐานของรถมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น  Loop Detector Sensor  ก็มีปัญหารถมอเตอร์ไซค์ ที่มีโลหะน้อย หรือรถที่มีความสูงมากๆ เซ็นเซอร์ก็จะไม่สามารถทำงานได้

 

ในเขียนบทความให้ความรู้ ผู้เขียนควรให้ข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความสับสนของทางลูกค้า หรือผู้อ่าน ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับสินค้า ก่อนทำการสั่งซื้อ สำหรับท่านผู้อ่านที่มีข้อสงสัย หรือ อยากปรึกษา ติดต่อได้ที่แบบฟอร์มเรา

บทความแนะนำ