โทรศัพท์

+66647933217

อีเมล์

sales@fuyacompany.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00

เสากันขโมยสำหรับห้องสมุด เป็นเสากันขโมยที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ดูเผินๆแล้วก็คงไม่ต่างกันเสากันขโมยทั่วๆ ไปที่ทางเราเคยได้ติดตั้งมา แต่ว่าทว่า  ความจริงแล้ว เสากันขโมยสำหรับห้องสมุดนั้น มีรายละเอียดการทำงานที่ต่างไปจาก เสากันขโมยในแบบอื่นๆ โดยจะขออธิบายดังนี้

เสากันขโมย AM / RF นั้น เป็นเสากันขโมยที่ใช้งานตามร้านค้าทั่วไป เนื่องจากเสากันขโมยรูปแบบนี้ เป็นการทำงาน เมื่ออุปกรณ์ผ่านเสาจะมีเสียงร้องเตือนในทันที แต่สำหรับ เสากันขโมย EM ที่ใช้ในห้องสมุดนั้น เป็นเสากันขโมยรุ่นเดียว ที่รองรับการนำกลับมาคืน กล่าวคือ เมื่อนำหนังสือ วัสดุมาคืน อุปกรณ์ สามารถใช้งานซ้ำได้ ปลด สัญญาณได้ตามความต้องการนั้นเอง

แน่นอนว่า เมื่อเป็นเสากันขโมยที่มีระบบมากกว่ารุ่นอื่นๆ อุปกรณ์ และ การใช้งาน รวมถึงราคาก็ย่อมสูงกว่าปกติ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการลดความสูญเสีย ของเอกสารที่อาจจะสูญหายได้ ก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่า คุ้มราคาในการใช้งาน

สำหรับครั้งนี้ สถา่นศึกษา ที่เล็งเห็นประโยชน์ในอุปกรณ์ครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม วิทยาเขต ศรีราชา ที่สนใจระบบและให้ทางเราเข้าติดตั้ง เสากันขโมย เพื่อรองรับการใช้งานในช่วงเปิดภาคเรียน ของทางมหาวิทยาลัย

การติดตั้งเสากันขโมย EM

ในการติดตั้งเสากันขโมยแบบแม่เหล็กนั้น สามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งแบบยกพื้นหรือไม่ แต่สำหรับหน้างาน ไม่สามารถยกพื้นได้ จึงได้ติดตั้งแบบ เดินสายปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับทางหน้างานเดิม โดยเสาสามารถทำได้เป็นไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหาการรบกวน ของอุปกรณ์

เสากันขโมย EM @ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

โดยทางมหาวิทยาลัยฯ เลือกใช้ระบบเพียงเลนเดียว ติดตั้งบริเวณหน้าประตูเพื่อป้องกันการรบกวน การสัญจร และ หากเดินออกจากประตู ย่อมหมายถึง เจตนาการนำหนังสือออกโดยไม่มีแจ้งยืม คืน นับว่าเป็นการวางแผนที่ดีของทางมหาวิทยาลัย

เสากันขโมย EM @ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

การติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก เก็บงานได้ง่าย พื้นโดยรอบไม่เสียหายมากนัก เป็นเพียงการยึดอุปกรณ์กับพื้น และ เดินสาย ระหว่างเครื่อง และเดินสายไฟ ให้กับอุปกรณ์เพียงเท่านั้น ซึ่งเพียงเท่านี้ ก็เพียงพอที่จะเริ่มใช้งานแล้ว
เสากันขโมย EM @ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

สำหรับการติดตั้งอุปกรณฺในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการป้องกัน การสูญหายเท่านั้น ยังเป็นการทำให้ห้องสมุด เป็นระบบ ป้องกันการลืม ยืมคืน ของนักศึกษาอีกด้วย สำหรับท่านใด มีความต้องการใช้ เสากันขโมยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด อยากให้ลองปรึกษา เพื่อให้ทางทีมงาน เสนอรูปแบบการใช้งาน ให้ตรงกับความต้องการ และ วัตถุประสงค์ให่การใช้งานของท่านให้ได้มากที่สุด

บทความแนะนำ