EM EAS - เสากันขโมยคลื่นความถี่ EM

EM EAS หัวข้อนี้จะกล่าวถึงเสา เสากันขโมย ที่เป็นคลื่น EM เราเคยกล่าวถึงโดยภาพรวมไปแล้วในหัวข้อหลักของเสากันขโมย แต่วันนี้เราจะมาลงลึกถึงเรื่องการทำงาน การใช้งาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะแบ่งแยกกันตามคลื่น ทั้ง 3 เช่นเดียวกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับ EAS CLICK

ขอเริ่มด้วยการทบทวน ชนิดของระบบกันขโมย ว่ามีกี่รูปแบบสำหรับท่านที่ไม่อยากย้อนกลับไปอ่านกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

ชนิดของระบบกันขโมย โดยแบ่งตามคลื่นสัญญาณ

นอกจากในส่วนของอุปกรณ์แล้ว เสากันขโมยยังมีในเรื่องของ ชนิดของเสากันขโมย ที่แบ่งความคลื่นสัญญาณ โดยแบ่งตามรูปแบบที่นิยมได้อีก 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้อีก 3 รูปแบบบ ดังนี้

*** การแบ่งชนิดของเสาสัญญาณไม่สามารถแบ่งด้วยรูปแบบ ลักษณะของเสาได้ เนื่องจากเป็นเพียงดีไซน์ที่ออกแบบ จำเป็นต้องทดสอบด้วยการลองเช็คจาก  TAG  ***

  • Electro-magnetic systems หรือ เสาแบบ EM
  • Acousto-magnetic systems หรือ เสา AM
  • Radio frequency systems หรือ เสา RF

จากข้อมูลข้่างต้นเราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับ เสากันขโมย ในคลื่นEM กัน

Electro-magnetic systems หรือ เสาแบบ EM

เสากันขโมยในรูปแบบนี้ (EM) เป็นเสาที่ใช้งานกับ Tag ที่มีความเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความถี่ต่ำ ใช้การเหนี่ยวนำของแม่เหล็กในการตรวจจับ
ด้วยความที่เป็นอุปกรณ์ที่มีความยุ่งยากในการใช้งาน เนื่องจากต้องมีการเพิ่มความเป็นแม่เหล็กไฟฟ้ว และ ลบความเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้ทีความนิยมใช้ในระบบห้องสมุดมากกว่า ร้านค้าปลีกทั่วไป ด้วยอุปกรณ์ที่ทนทาน แต่มีราคาสูงมาก เมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ แต่มีความปลอดภัย และ แม่นยำที่มากกว่าตามไปด้วยนั้นเอง อุปกรณ์ที่ใช้ ทั้ง Hard Tag และ Soft Tag มีความทนทานระดับมากกว่า 3 ปีขึ้นไป นับได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว

อุปกรณ์หลัก สำหรับเสากันขโมย ระบบ Electro-magnetic systems

เสากันขโมยระบบคลื่นEM ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้

ImageDescription
EM EAS - เสากันขโมยคลื่นความถี่ EMเสากันขโมย

เป็นหัวใจหลักของระบบเสากันขโมยก็ว่าได้ หากไม่มีเสากันขโมยแล้วนั้น
ระบบจะดำเนินต่อไปไม่ได้ เนื่องจากเสากันขโมยเป็๋นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับ
อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันนั้นเอง

การติดตั้งเสากันขโมยนั้น ความกว้างของช่องทางขึ้นอยู่กับความสามารถ
ส่งสัญญาณของเสากันขโมย หากสามารถส่ง และรับสัญญาณได้ไกล
ก็จะสามารถเพิ่มระยะห่างของช่องทางได้ นอกจากนี้ระยะห่างยังขึ้นกับ
TAG กันขโมยที่ใช้ร่วมกันอีกด้วย

EM EAS - เสากันขโมยคลื่นความถี่ EM deactivate / reactiveDeactivate / Reactive

เป็นอุปกรณ์สำหรับใส่ค่าสัญญาณ และ ล้างค่าสัญญาณ หากมีการนำอุปกรณ์
ออกจากสถานที่ โดยที่ไม่มีการล้างค่าสัญญาณ เมื่อผ่านเสากันขโมย
เสากันขโมยจะตรวจจับสัญญาณที่ยังไมถูกล้างนั้น และส่งเสียงเตือนนั้นเอง

EM EAS - เสากันขโมยคลื่นความถี่ EM tag EM StripTag

สำหรับเสากันขโมยในคลื่นEM นั้น มักจะใช้เป็นแท่งแม่เหล็ก ตามภาพ สอดใน
สันหนังสือเพื่อเป็ํนอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ในการใช้งานต้องนำไปใส่สัญญาณด้วย
เครื่อง Reactive และ เมื่อจะปลดกันการใช้งานต้องผ่านการล้างค่าด้วยเครื่อง
Deactivate

ตัวอย่าง Specification ของเสากันขโมยคลื่นEM

EM EAS - เสากันขโมยคลื่นความถี่ EM

Name

 Parameter 

Name

 

 Parameter
MaterialImported acrylicIn-put voltageAC: 220V
Internal wire Copper wireOut-put voltageAC: double: 15V

Single: 5V

Technical inspectionPass  police inspectionFrequency50HZ
Signal processing

way

DMPD &DSP  TechOut-put power35W
Alarm wayTotal reflection

Sound and light alarm

Transmitting

power

3.6W—5W
metal detector Detection distanceHeight: 5—165cm

Width: 75—120cm

Dimensions150X43X3cm
metal detector Alarm rate98%ExtensibilityMonitoring .Access and RFID. work together
metal detector Trouble-free time>8000 hoursOptional flexible

 

Can realize multivessel antenna online

ตัวอย่ารการใช้งาน เสากันขโมยรูปแบบคลื่นEM

EM EAS - เสากันขโมยคลื่นความถี่ EM deactivate / reactive

 

ด้วยข้อจำกัดหลายๆ ประการ เสากันขโมยในคลื่นนี้ จะไม่นิยมใช้งานทั่วไป ด้วยความไม่สะดวกในการใส่ ถอด Tag ราคาของเสา อุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถแกะถอดได้โดยง่าย แต่เสากันขโมยแบบนี้ นิยมใช้งานกันในห้องสมุด

 

 

ด้วยรูปแบบระบบที่สอดคล้องกัน ทำงานได้ง่ายและสะดวก ต่อระบบยืมคืนหนังสือ เมื่อมีการยืมคืนหนังสือ ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องใส่ และ ถอดแท็กนั้นเอง ราคาแม้จะแพง แต่ด้วยจำนวนคนที่ผ่านทางไม่มากนัก ไม่มีความจอแจ ทำให้ความเสียหายของเสากันขโมยมีน้อยมาก จึงทำให้เหมาะกับการเป็นระบบกันขโมยในห้องสมุด

นอกจากนี้ด้วยความนิยมใช้งานของห้องสมุดนี้เอง การพัฒนาเครื่อง เพิ่มความสัญญาณ และ ลบค่าสัญญาณ ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ มากกว่า 1 เล่มพร้อมกัน เป็นเครื่องหน้าตาเหมือนภาพประกอบ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วลดเวลาที่ต้องใช้ในการเพิ่ม ลบสัญญาณลงไปได้มาก