โทรศัพท์

+66647933217

อีเมล์

sales@fuyacompany.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00

AM EAS หัวข้อนี้จะกล่าวถึงเสา เสากันขโมย ที่เป็นคลื่นAM เราเคยกล่าวถึงโดยภาพรวมไปแล้วในหัวข้อหลักของเสากันขโมย แต่วันนี้เราจะมาลงลึกถึงเรื่องการทำงาน การใช้งาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะแบ่งแยกกันตามคลื่น ทั้ง 3 เช่นเดียวกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับ EAS CLICK

ขอเริ่มด้วยการทบทวน ชนิดของระบบกันขโมย ว่ามีกี่รูปแบบสำหรับท่านที่ไม่อยากย้อนกลับไปอ่านกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

ชนิดของระบบกันขโมย โดยแบ่งตามคลื่นสัญญาณ

นอกจากในส่วนของอุปกรณ์แล้ว เสากันขโมยยังมีในเรื่องของ ชนิดของเสากันขโมย ที่แบ่งความคลื่นสัญญาณ โดยแบ่งตามรูปแบบที่นิยมได้อีก 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้อีก 3 รูปแบบบ ดังนี้

*** การแบ่งชนิดของเสาสัญญาณไม่สามารถแบ่งด้วยรูปแบบ ลักษณะของเสาได้ เนื่องจากเป็นเพียงดีไซน์ที่ออกแบบ จำเป็นต้องทดสอบด้วยการลองเช็คจาก  TAG  ***

 • Electro-magnetic systems หรือ เสาแบบ EM
 • Acousto-magnetic systems หรือ เสา AM
 • Radio frequency systems หรือ เสา RF

จากข้อมูลข้่างต้นเราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับ เสากันขโมย ในคลื่นAM กัน

Acousto-magnetic systems หรือ เสา AM

 เป็นการใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นเดียวกับ EM แต่ลดความสามารถลงมา เปลี่ยนอุปกรณ์ในการใช้ (คุณภาพของโลหะที่ใช้ทำ) เพื่อให้ลดราคาของเสา และอุปกรณ์ร่วม โดยนิยมใช้บนความถี่ 50+ kHz เพื่อความเสถียร ระยะที่ได้จะมากกว่ารุ่น RF ราคาจะอยู่ในช่วงกลางๆ ไม่แพงเท่ากับ EM และ ไม่ถูกเหมือนกับ RF แลกมาด้วยความไกลของสัญญาณ และ ราคาที่แพงขึ้น มีความทนทานต่อโลหะมากขึ้น ข้อดีหลักๆคือ สามารถใช้งานกับ Soft Label ของ RF ได้ ทำให้ลดต้นทุนในส่วนของ Tag ไปได้ แต่จะไม่ได้ความสามารถที่สูงสุดของระบบกันขโมย เพราะสัญญาณที่ได้ไม่เหมาะสมกับเสากันขโมยในรูปแบบ AM

อุปกรณ์หลัก สำหรับเสากันขโมย ระบบ Acousto-magnetic systems

เสากันขโมยระบบคลื่นAM ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้

Image Description
 AM EAS - เสากันขโมยคลื่นความถี่ AM เสากันขโมย

เป็นหัวใจหลักของระบบเสากันขโมยก็ว่าได้ หากไม่มีเสากันขโมยแล้วนั้น
ระบบจะดำเนินต่อไปไม่ได้ เนื่องจากเสากันขโมยเป็๋นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับ
อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันนั้นเอง

การติดตั้งเสากันขโมยนั้น ความกว้างของช่องทางขึ้นอยู่กับความสามารถ
ส่งสัญญาณของเสากันขโมย หากสามารถส่ง และรับสัญญาณได้ไกล
ก็จะสามารถเพิ่มระยะห่างของช่องทางได้ นอกจากนี้ระยะห่างยังขึ้นกับ
TAG กันขโมยที่ใช้ร่วมกันอีกด้วย

 AM EAS - เสากันขโมยคลื่นความถี่ AM deactivate / reactive / detacher Deactivate / Reactive

เป็นอุปกรณ์สำหรับใส่ค่าสัญญาณ และ ล้างค่าสัญญาณ หากมีการนำอุปกรณ์
ออกจากสถานที่ โดยที่ไม่มีการล้างค่าสัญญาณ เมื่อผ่านเสากันขโมย
เสากันขโมยจะตรวจจับสัญญาณที่ยังไมถูกล้างนั้น และส่งเสียงเตือนนั้นเอง

Detacher

หลักการทำงานคล้ายกับ Deactivate / Reactive แต่เป็นการแกะ อุปกรณ์ออก
ด้วยวิธีการต่างๆ ใช้กับ Hard Tag แต่ละรุ่นก็มีอุปกรณ์แกะที่แตกต่างกันออกไป

 AM EAS - เสากันขโมยคลื่นความถี่ AM Hard Tag / Soft Tag DR Tag Hard Tag

เป็นแท็กที่ใช้กันทั่วไป เช่น รุ่นครอบฝาขวด รุ่นหมุดปักเสื้อผ้า รุ่น PEN เป็นต้น
โดยปกติแล้วหน้าตา รุ่น AM / RF จะเหมือนกันต่างกันที่คลื่น ทำให้เวลาสั่งซื้อ
จำเป็นต้องระบุรุ่นทุกครั้ง หากไม่แน่ใจ ให้ลองสั่ง หรือ มาลองกับอุปกรณ์ของ
ทางร้านเพื่อความแน่นอน หากเกิดความผิดพลาดจากผู้สั่งทางร้านไม่รับเปลี่ยน

DR Tag

เป็น Soft Label ของทางฝั่ง AM เป็นสติกเกอร์แบบหน้า คลื่นดีกว่า แรงกว่ารุ่น
ของ RF รองรับโลหะผสม ไม่รองรับโลหะ เช่นสามารถติดบนกล่องเครื่องสำอาง
แบบเคลือบเมทัลไลซ์ได้ ติดบนฟรอยยาได้ ใช้งานได้หลากหลาย แต่ราคาจะสูง
กว่าแบบ RF

ตัวอย่าง Specification ของเสากันขโมยคลื่นAM

AM EAS - เสากันขโมยคลื่นความถี่ AM

Frequency: 58 KHz
Detection courage:
DR label: 1.2 – 1.4 m
Mini pencil tag : 1.8 m – 2.2 m
Alarm light: LED
Alarm tone: Buzzer 90 db in 1m area
Machine Features:
Height: 1480 mm
Width: 400 mm
Thickness: 160 mm (Base 100 mm)
Weight: 5 kg
Material: ABS plastic
Power supply: Input 110 / 240v AC , output 24v.

ตัวอย่ารการใช้งาน เสากันขโมยรูปแบบคลื่นAM

ด้วยปัจจุบันมีการใช้เสากันขโมยกันมากขึ้น เสากันขโมยจึงเหมาะกับร้านค้าต่างๆ ดังนี้

 • ห้างสรรพสินค้า
 • ร้านค้าต่างๆ
 • ร้านขายหนังสือ
 • ร้านขายของชำ
 • ร้านขายเครื่องประดับ
 • ร้านขายอุปกรณ์ดิจิตอล
 • ร้านขายรองเท้า
 • ร้านสะดวกซื้อต่างๆ
 • สถานที่ที่มีการหายของอุปกรณ์ เช่นสำนักงานที่มีเอกสารเฉพาะทาง
 • สถานที่ราชการที่มีระบบยืมคืน
 • ฯลฯ

 

บทความแนะนำ