โทรศัพท์

+66956514593

อีเมล์

sales@fuyacompany.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00

การติดตั้งเสากันขโมยเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันการโจรกรรมที่มีประสิทธิภาพในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ โดยเสากันขโมยจะช่วยแจ้งเตือนในกรณีที่มีการนำสินค้าที่ยังไม่ชำระเงิน ออกนอกพื้นที่ร้าน การที่มีสัญญาณเตือนจะช่วยลดการสูญเสียสินทรัพย์จากการขโมยได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ในการป้องกันการโจรกรรมนั้น การติดตั้งเสากันขโมยนั้นมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าชิ้นเล็กๆ อย่างเครื่องสำอาง ที่เป็นสินค้าที่มีราคาสูง แต่มีขนาดเล็กลักลอบนำออกจากร้านได้ง่าย ทำให้ร้านขายเครื่องสำอาง บิวตี้ช็อปมักตกเป็นเป้าของผู้ที่เป็นมิจฉาชีพ  การติดตั้งเสากันขโมยนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการโจรกรรม ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับร้านค้า 

ดังนั้น การติดตั้งเสากันขโมยจึงเป็นการลงทุนที่มีประโยชน์สูงและสามารถช่วยป้องกันการเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Electronic article surveillance
เสากันขโมย แบบมาตรฐาน

ระบบเสากันขโมยไร้เสา EAS Ground

หลักการทำงานของเสากันขโมย คือการติดตั้งเสากันขโมย เพื่อเป็นตรวจจับสัญญาณอุปกรณ์ Tag ที่ได้ติดตั้งไว้กับสินค้า โดยมีการติดไว้ในหลายๆรูปแบบ เมื่อมีการนำสินค้าที่มีสัญญาณเดินผ่านเสากันขโมยก็จะมีเสียงเตือนดังขึ้นพร้อมไฟที่เสา ทำให้รู้ว่ามีการนำสินค้าออกโดยที่ยังไม่ได้มีการปลดสัญญาณ ซึ่งทำให้สามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที

แต่เพราะเสากันขโมยปกติจะมีเสา ตามชื่อเสากันขโมย โดยจะมีการติดตั้งเหมือนดังภาพตัวอย่าง การที่มีเสาตั้งขึ้นมานั้นทำให้หน้าร้านค้าดูแคบ เสียช่องทางการเดิน จนไปถึงการบังทัศนวิสัย ทำให้มีการพัฒนานวัตกรรมเสากันขโมยเป็นเสาไร้สาย ที่ไม่มีเสาให้เห็นแต่เปลี่ยนเป็นการฝังเสารับสัญญาณไว้ใต้พื้น 

การทำงานของระบบเสากันขโมยไร้เสา EAS Ground

การทำงานของเสากันขโมยแบบฝังใต้พื้น (EAS Floor / Ground) นั้น มีหลักการทำงานที่ไม่ต่างจากเสากันขโมยปกติ โดยจะมีอุปกรณ์หลักๆ 3 อย่างดังนี้

  1. เสาส่งสัญญาณ เป็นเสาที่อาจจะติดตั้งบนพื้นแบบเสากันขโมยทั่วไปก็ได้ หรือจะเป็นแบบฝังอยู่ใต้พื้น Floor กระเบื้อง หรือพรมก็ได้ เพื่อเป็นตัวส่งสัญญาณไปยัง Tag 
  2. Tag แท็กนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีหลายแบบ หลายทรงโดยมีหน้าที่ในการสะท้อนคลื่นกลับไปที่เสากันขโมย หากเสากันขโมยได้รับสัญญาณสะท้อนจะทำให้ทราบว่ามีสินค้าที่มี Tag อยู่ในบริเวณนี้
  3. ตัวแกะสัญญาณ / ตัวล้างสัญญาณกันขโมย สำหรับการซื้อสินค้าถูกต้อง จะมีการล้างสัญญาณออก เพื่อไม่ให้เสาแจ้งเตือน ทำให้ลูกค้าทั่วไปไม่มีปัญหาในการเดินผ่านเสากันขโมย

ด้วยอุปกรณ์และหลักการนี้ จะเห็นได้ว่าเสากันขโมยปกติกับแบบฝังพื้น มีหลักการเดียวกัน อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า เสากันขโมยแบบไร้เสา หรือเสากันขโมยแบบในพื้นนั้น เป็นนวัตกรรมที่แก้ปัญหาความเกะกะของเสา ปัญหาอุบัติเหตุของเสา ที่มีทำให้เสาเสียหาย เป็นต้น จึงทำให้สามารถใช้งานได้นานกว่าเสากันขโมยแบบมีเสา

ความสามารถของระบบเสากันขโมยไร้เสา EAS Ground

ระบบเสากันขโมยไร้เสา EAS Ground มีความสามารถในการป้องกันการขโมยสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการตรวจจับที่ไวไม่ต่างจากรุ่นมีเสา ระยะการอ่านตามแต่ระยะ และคุณภาพของอุปกรณ์รับสัญญาณ Tag ที่เลือกใช้ โดยสามารถตรวจจับสินค้าที่มีแท็ก EAS Ground ได้อย่างแม่นยำ และสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อมีการขโมยสินค้า หากในจุดที่มีเสากันขโมย มีการติดตั้งร่วมกับ CCTB ก็จะช่วยให้หาผู้กระทำผิดได้อย่างรวดเร็ว 

ประโยชน์ของการใช้ระบบเสากันขโมยไร้เสา EAS Ground

สำหรับประโยชน์หลักของเสากันขโมย ย่อมเป็นการกันการสูญหายของสินค้าภายในร้าน แต่สำหรับเสากันขโมยแบบไร้สาย ก็จะมีประโยชน์ที่เพิ่มมากกว่ารุ่นที่มีเสา เช่น

ลดความแออัดของช่องทางสัญจร เนื่องจากไม่มีเสากีดขวาง

เพิ่มความสวยงามของร้านค้า เพราะไม่มีเสาบังบรรยากาศของร้าน

ลดความเสียหายของเสา ยิ่งเป็นในส่วนของห้างสรรพสินค้าที่มีรถเข็นมักจะเกิดการกระแทกเสา หากได้มีการติดตั้งเสากันขโมยแบบไร้เสา ก็จะลดปัญหาในส่วนนี้

 

ระบบเสากันขโมยไร้เสา EAS Ground , เสากันขโมยฝังพื้น

การติดตั้งระบบเสากันขโมยไร้เสา EAS Ground

หากต้องการใช้เสากันขโมยในรูปแบบฝังพื้น จะสะดวกที่สุด หากเป็นการติดตั้งในร้านค้าที่ยังไม่เสร็จ เนื่องจากต้องมีการเดินสาย และฝังเสาที่ใต้พื้นกระเบื้องของร้าน ที่มากกว่าการฝังสายในรุ่นปกติปกติ รวมไปถึงการเก็บอุปกรณ์กล่องคอนโทรล ระยะของประตูร้านต่างๆ แต่หากร้านที่เคยติดเสากันขโมยเดิมต้องการเปลี่ยนมาใช้เสากันขโมยในรูปแบบนี้ ทางเราสามารถให้บริการได้ แต่อาจจะต้องมีการปิดทางเข้าบางส่วนสำหรับหน้างานที่มีความกว้างมาก ลองปรึกษาทีมงานของเราเพื่อประเมินได้ ที่ฝ่ายขายของเรา

การบำรุงรักษาระบบเสากันขโมยไร้เสา EAS Ground

เสากันขโมยแบบฝังใต้พื้นนั้น ด้วยความที่ไม่มีตัวเสา ความเสียหายก็ลดลง แต่ไม่ว่าจะเป็นเสากันขโมยรูปแบบใด จำเป็นต้องมีการทดสอบสัญญาณอยู่เป็นประจำ หากปล่อยให้เสากันขโมยเสียหาย โดยไม่ทราบจะทำให้สูญเสียความสามารถในการป้องกันขโมยได้ หลายร้านที่ทางเราเดินผ่าน จะพบว่าเสากันขโมยได้เสียแล้ว แต่ไม่มีการซ่อม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก เพราะหากเสากันขโมยทำงานได้อย่างเป็นปกติ จะช่วยทำให้ร้านค้านั้น ลดความเสียหายในเรื่องสินค้าที่หายได้เป็นอย่างดี 

 

บทความแนะนำ