EAS SYSTEM ระบบเสากันขโมย

EAS SYSTEM คืออะไร

EAS (Electronic article surveillance) เป็นเทคโนโลยีในการใช้อุปกรณ์ทำหน้าที่ป้องกันการโจรกรรม หรือ ลดการโจรกรรม จากร้านค้าปลีกต่างๆ นอกจากร้านค้าปลีกทั่วไปแล้ว อีกสถานที่ ที่นิยมใช้ ระบบเสากันขโมย นั้นก็คือ ห้องสมุด เพื่อป้องกันการลักลอบนำหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ออกนอกห้องสมุด จึงมีการใช้ระบบเสากันขโมย ร่วมกับระบบยืม – คืน เพิ่อใช้ในการตรวจสอบร่วมกัน

EAS SYSTEM ระบบเสากันขโมย

การใช้งาน จะมีการติดตั้งแท็กพิเศษ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจจับคู่กับเสา มีการทำลาน หรือนำออก หากมีการนำสินค้าออกอย่างถูกต้อง หากไม่ถูกต้องสัญญาณเตือนจะดังนั้นเอง

อุปกรณ์ที่ใช้งานใน ระบบเสากันขโมย EAS System

รูปภาพ ชื่ออุปกรณ์
EAS SYSTEM ระบบเสากันขโมย เสาสัญญาณ (ANTENNA)
EAS SYSTEM ระบบเสากันขโมย HARD TAG
EAS SYSTEM ระบบเสากันขโมย SOFT TAG
EAS SYSTEM ระบบเสากันขโมย เครื่องถอด HARD TAG (DETACHER)
 EAS SYSTEM ระบบเสากันขโมย เครื่อง ทำลายสัญญาณ (DEACTIVATOR)

ระบบเสากันขโมย หรือ ระบบป้องกันขโมยด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
1. เสาสัญญาณ (ANTENNA) ติดตั้งบริเวณประตูทาง เข้า-ออก สามารถติดตั้งเพิ่มได้หากมีหลายทางเข้า-ออก โดยเสาสัญญาณ ทำหน้าที่ตรวจจับสัญญาณคลื่นวิทยุ ซึ่งทางร้านจะทำการติดตั้งไว้ที่ตัวสินค้าการทำงานของคลื่นวิทยุมีประสิทธิภาพในการตรวจจับสัญญาณแม่นยำ วัตถุที่เป็นเหล็กโลหะ กุญแจ หรือบัตร ต่างๆจะไม่เป็นผลใดๆ กับเสาสัญญาณ

2. แท็ก (TAG) มี 2 แบบ คือ HARD TAG และ SOFT TAG

  • HARD TAG เป็น TAG ที่ใช้กันมากในร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ไวน์ เป็นต้น โดยใช้ร่วมกับสายคล้อง ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบกลมชิ้นใหญ่ๆ แบบเข็มหมุดเล็กหน่อย ราคาก็จะต่างกันไป โดยในแต่ละรูปแบบมีความเหมาะสมในการรองรับอุปกรณ์ที่ต่างกัน
  • SOFT TAG หรือ LABEL TAG ทำจากกระดาษ โดยการติดกับตัวสินค้าเลย เช่น แพกเกจเครื่องสำอางคื น้ำหอม อาหาร
    เสริม และ LABEL TAG แบบพิเศษใช้ร่วมกับกล่องแบบพิเศษ ซึ่งมักใช้กับ CD, DVD ได้ด้วย

3. เครื่องถอด HARD TAG (DETACHER)/ เครื่อง ทำลายสัญญาณ (DEACTIVATOR)

  • เครื่องถอด HARD TAG สำหรับดึงสายคล้องซึ่งเป็นตัวผูกHARD TAG ไว้กับสินค้า
  • เครื่องทำลายสัญญาณคลื่นวิทยุ สำหรับทำลายสัญญาณคลื่นวิทยุบน LABEL TAG ด้วย วิธีง่ายๆ โดยนำ LABEL TAG ผ่านบนตัวเครื่องทำลายสัญญาณเท่านั้น สัญญาณคลื่นวิทยุ ก็จะหายไป ขั้นตอนง่ายและรวดเร็วสะดวกต่อผู้ใช้งาน

ชนิดของระบบกันขโมย โดยแบ่งตามคลื่นสัญญาณ

นอกจากในส่วนของอุปกรณ์แล้ว เสากันขโมยยังมีในเรื่องของ ชนิดของเสากันขโมย ที่แบ่งความคลื่นสัญญาณ โดยแบ่งตามรูปแบบที่นิยมได้อีก 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้อีก 3 รูปแบบบ ดังนี้

*** การแบ่งชนิดของเสาสัญญาณไม่สามารถแบ่งด้วยรูปแบบ ลักษณะของเสาได้ เนื่องจากเป็นเพียงดีไซน์ที่ออกแบบ จำเป็นต้องทดสอบด้วยการลองเช็คจาก  TAG  ***

Electro-magnetic systems หรือ เสาแบบ EM

เสากันขโมยในรูปแบบนี้ (EM) เป็นเสาที่ใช้งานกับ Tag ที่มีความเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความถี่ต่ำ ใช้การเหนี่ยวนำของแม่เหล็กในการตรวจจับ
ด้วยความที่เป็นอุปกรณ์ที่มีความยุ่งยากในการใช้งาน เนื่องจากต้องมีการเพิ่มความเป็นแม่เหล็กไฟฟ้ว และ ลบความเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้ทีความนิยมใช้ในระบบห้องสมุดมากกว่า ร้านค้าปลีกทั่วไป ด้วยอุปกรณ์ที่ทนทาน แต่มีราคาสูงมาก เมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ แต่มีความปลอดภัย และ แม่นยำที่มากกว่าตามไปด้วยนั้นเอง อุปกรณ์ที่ใช้ ทั้ง Hard Tag และ Soft Tag มีความทนทานระดับมากกว่า 3 ปีขึ้นไป นับได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว

Acousto-magnetic systems หรือ เสา AM

 เป็นการใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นเดียวกับ EM แต่ลดความสามารถลงมา เปลี่ยนอุปกรณ์ในการใช้ (คุณภาพของโลหะที่ใช้ทำ) เพื่อให้ลดราคาของเสา และอุปกรณ์ร่วม โดยนิยมใช้บนความถี่ 50+ kHz เพื่อความเสถียร ระยะที่ได้จะมากกว่ารุ่น RF ราคาจะอยู่ในช่วงกลางๆ ไม่แพงเท่ากับ EM และ ไม่ถูกเหมือนกับ RF แลกมาด้วยความไกลของสัญญาณ และ ราคาที่แพงขึ้น มีความทนทานต่อโลหะมากขึ้น ข้อดีหลักๆคือ สามารถใช้งานกับ Soft Label ของ RF ได้ ทำให้ลดต้นทุนในส่วนของ Tag ไปได้ แต่จะไม่ได้ความสามารถที่สูงสุดของระบบกันขโมย เพราะสัญญาณที่ได้ไม่เหมาะสมกับเสากันขโมยในรูปแบบ AM

Radio frequency systems หรือ เสา RF

เป็นเสาสัญญาณที่ใช้คลื่นสัญญาณ ตั้งแต่ 1.75 – 9.5 MHz เป็นการใช้ระบบ RFID มาประยุกต์ในยุครุ่นเรื่องของ RFID ด้วยราคาที่ถูก ทำให้ได้รับความนิยมในกลุ่มร้านค้าทั้วไป แต่ปัญหาที่สำคัญจะเกิดขึ้นกับ Soft tag กล่าวคือ ไม่สามารถใช้งานกับสินค้าหลายๆประเภทที่มีส่วนผสมของ metalize ได้ ทั้งซองกาแฟ ฟรอยยา กล่องที่เคลือบสารสะท้อนบางประเภท แต่ใช้ได้ผลกับสินค้าโดยส่วนใหญ่ ดังนั้นในการเลือกใช้จำเป็นต้องแยกสินค้าให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบเสากันขโมยที่รองรับการทำงานที่ดีที่สุด ให้กับความต้องการใช้งานของท่าน

ข้อจำกัดของ ระบบเสากันขโมย

  • จำเป็นต้องติดมากกว่า 1 ตัว เนื่องจากเสากันขโมยแบ่งเป็นตัวส่งสัญญาณ และ ตัวรับสัญญาณ การติดตั้งตัวเดียวไม่สามารถทำงานได้ แต่สามารถติดตั้งแบบ 2 , 3 , 5 ตัวได้
  • เสากันขโมยแต่ละรุ่น และ แต่และคลื่นสัญญาณมีความสามารถในการรองรับที่ไม่เท่ากัน เช่น AM อาจจะรองรับ Soft tag 4×4 cm ได้ที่ 100 cm แต่ rf อาจจะได้ที่ 70 cm และยังขึ้นอยู่กับสิ่งที่ติดตั้ง soft tag ด้วย เพื่อความสวยงามของหน้ากรุณาระวังในจุดนี้ อาจจะต้องติดตั้งเสากันขโมยมากกว่า 2 เสาในกรณีที่หน้างานกว้างมากๆ
  • ความสวยงามของเสากันขโมย มีผลต่อน้ำหนัก เสากันขโมยในรุ่น อคิลิค ราคาจะสูงกว่าโครงพลาสติก ABS รวมถึง บางครั้ง อาจจะมีระยะที่ใกล้ ไกล ในการติดตั้งไม่เท่ากัน กรุณาสอบถามให้แน่ใจก่อนทำการสั่งซื้อ

EAS SYSTEM ระบบเสากันขโมย