โทรศัพท์

+66647933217

อีเมล์

sales@fuyacompany.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00

การติดตั้ง Loop Detector เป็นการติดตั้งเพื่อป้องกัน การฟาดของไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ ในการติดตั้งนั้นจะมีข้อจำกัดอยู่มากมาย จึงจำเป็นจะต้องใช้ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งร่วมกับ Photo Sensor เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร่วมกันได้อีกด้วย

หลักการทำงานของ Loop Detector

ลูป ดีเทคเตอร์ เป็นการทำงานโดยอิงกับหลักการแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีการปล่อยคลื่นความถี่มาตรวจจับโลหะที่อยู่ใกล้ๆ หากมีการตรวจจับได้ ก็จะมีการทำงานใดๆ ตามที่ได้ตั้งค่าไว้ สำหรับ ลูป ดีเทคเตอร์  ก็จะมีการตั้งค่าว่า เมื่อตรวจจับโลหะได้ ก็จะมีคำสั่งไปเปิดไม้กั้นรถค้างไว้ เพื่อไม่ให้เกิดการฟาดของแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ หรือ การลงเมื่อรถยังไม่ผ่านไม้กั้นรถนั้นเอง

การวนสายลูป เพื่อการติดตั้ง

การติดตั้ง ลูป ดีเทคเตอร์ จำเป็นต้องมีการกรีดพื้น และ ฝังสาย ลูป และมีการวนสายเพื่อให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็ก ก่อนจะส่งปลายสายไปที่อุปกรณ์สั่งการ ลูป ดีเทคเตอร์ คอนโทรลเลอร์ แต่ในการติดตั้งสายลูปนั้นสำหรับช่างมือใหม่ ปํญหาที่พบบ่อย คือ สายลูปทำไมไม่ติด ทำไมใช้ไม่ได้ แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึง ที่ต้องใช้ความชำนาญการ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องการความแม่นยำนั้นเอง แต่เราได้สรุปข้อมูลคร่าวๆ มาให้ดังนี้

หากท่านกรีดลูป ดีเทคเตอร์ ความยาวรอบวง ไม่เกิน 8 เมตร  ต้องวนรอบ 4 รอบ

หากท่านกรีดลูป ดีเทคเตอร์ ความยาวรอบวง ไม่เกิน 10 เมตร  ต้องวนรอบ 3 รอบ

หากท่านกรีดลูป ดีเทคเตอร์ ความยาวรอบวง เกิน 10 เมตร  ต้องวนรอบ 2 รอบ

ในส่วนนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น ช่างผู้ชำนาญการอาจจะทำมากกว่านี้ หรือน้อยกว่านี้ แต่สำหรับทาง บริษัท แนะนำให้ช่างที่กำลังหัด ใช้ตามรูปแบบนี้ เพื่อเป็นมาตรฐาน จะได้ไม่พบปัญหาในการติดตั้งนั้นเอง

Loop Detector สายลูป การติดตั้งลูป ลูป ดีเทคเตอร์
การคิดตั้ง สายลูป เพื่อใช้กับประตูรั้วอัตโนมัติ

Tip ในการติดตั้ง ลูปดีเทคเตอร์

  • ความยาวสาย ในการติดตั้งต่อ 1 จุด ต้องไม่เกิน 100 เมตร (นั้นคือเหตุผล ที่สายลูป 1  ม้วนจะมีความยาวไม่เกิน 100 เมตร)
  • สายที่ใช้ควรเป็น double layer waterproof และสายควรมีคุณภาพ ขนาด 1.5 mm เพื่อให้ไม่ขาดง่ายในการทำงาน
  • จำนวนรอบที่ต้องเพิ่มขึ้นตามความยาวของเส้นรอบรูป (ยิ่งยาว ยิ่งดี เพื่อให้ตรวจับได้เสถียรยิ่งขึ้น)
  • ช่วงสายที่ต่อเข้าแขนกั้นควรตีเกลียวอย่างน้อย 20 เกลียวต่อความยาว 1 เมตร
  • ห่างจากขอบฟุตบาธด้านที่ติดตั้งแขนกั้น ประมาณ 30 ซม.
  • ควรลบมุม ทุกมุม ประมาณ 45 องศา ที่ระยะประมาณ 30 ซม.
  • ระยะห่างระหว่างด้านกว้าง ประมาณ 1 เมตร
  • ระยะห่างด้านกว้างตามความกว้างของถนน เช่น 2 , 3 หรือ 4 เมตร
  • ระยะห่างระหว่าง Loop แต่ละ Loop ต้องมีพื้นที่พอสมควร เพื่อป้องกันการกวนกันของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • ขนาดร่องที่ตัดควรลึกประมาณ 3-5 ซม. กว้างประมาณ 4 มม. และมีขนาดที่สม่ำเสมอ

ปัญหา และ อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ สำหรับการติดตั้ง ลูป ดีเทคเตอร์

คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า สามารถป้องกันการฟาดของไม้กั้นรถได้ทุกกรณี ความจริงแล้วยังมีอีกหลายกรณี ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากมีการติดตั้ง อุปกรณ์เซ็นเซอร์  Loop detector ที่ไม่ถูกต้อง

ไม้ฟาดคน

ไม้กั้นรถหรือไม้กระดกอัตโนมัติ ฟาดคนที่จะเดินลอดใต้แขนกั้นรถ

ปัญหาที่เกิดจาก การที่คนเข้าใจว่า การมีเซ็นเซอร์Loop Detector แล้ว เมื่อมีสิ่งของใดๆอยู่บน ลูป ดีเทคเตอร์ ไม้จะไม่หล่นลงมา ความจริงแล้ว Loop  นั้นสามารถตรวจจับได้เพียงสิ่งต่างๆที่ทำจากเหล็กหรือโลหะ เท่านั้น

วิธีการแก้ ติดเซนเซอร์ในรูปแบบ Photo Sensor ควบคู่กับLoop detector เพื่อเพิ่มการป้องกันขึ้นอีกชั้น

ไม้ฟาดรถสิบล้อ หรือรถพ่วง

ปัญหาที่เกิดจากการที่Loop detector มีความสามารถจำกัดในการตรวจจับสัญญาณของโลหะ  และช่างที่ติดตั้งLoop detector มีความชำนาญไม่มากพอซึ่งมีการติดรูปที่แคบเกินไป จนทำให้จุดช่องว่างของรถพ่วง ไม่สามารถถูกตรวจจับโดยเซ็นเซอร์ได้ จึงทำให้ไม้ฟาดลงในช่องว่างนั้น

วิธีการแก้ สำหรับเด็กที่มีการใช้งานของรถพ่วงจำเป็นต้องมีการกรีดพื้นสำหรับ ลูป ดีเทคเตอร์ ที่กว้างเป็นพิเศษเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว

ไม้กั้นรถไม่ลงเมื่อรถมอเตอร์ไซค์ผ่าน

ปัญหานี้เป็นปัญหารูปแบบเดียวกันกับรถพ่วง ปัญหาเกิดจากความสูงของมอเตอร์ไซค์ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบว่ามีโลหะผ่านจึงทำให้ไม้กั้นรถอัตโนมัติไม่ลง

วิธีการแก้  ปกติแล้วจะแก้ได้ 2 รูปแบบคือติด photoร่วมกับ ลูป ดีเทคเตอร์  หรือให้รปภเป็นผู้กดปุ่มเพื่อทำให้ไม้ลง

ลูปใช้ไม่ได้ ?

งงกันไหม? ลูปใช้ไม่ได้ก็คือเสียดิ ความจริงคือ มีบางคนไม่เข้าใจ มีการติดตั้งสายลูป หรือ กรีดลงบนเนิน ทางลาด ทางที่มีเหล็กรองพื้นต่างๆ ตรงจุดนี้ทำให้ลูปมีปัญหาใช้งานไม่ได้ เพราะลูปจะจับเหล็กภายในพื้น ตลอดเวลา ไม่จับกับสิ่งที่ผ่าน เช่นรถต่างๆ ทำให้เกิดความผิดพลาดนั้นเอง

วิธีแก้ ไม่กรีดลูปลงบนพื้นที่มีทีโลหะ เช่นพื้นลาด พื้นเอียง ฟุทบาธ เป็นต้น

ตัวอย่างระบบ ทางเข้าออกลานจอดรถ ที่มีการใช้หัวอ่านอัตโนมัติ ร่วมกับ การติดตั้ง Loop Detector

ลูปดีเทคเตอร์ Loop Detector for Barrier Gate Car Parking N3000 บอร์ดควบคุม

Credit image : https://www.alibaba.com/

บทความแนะนำ