โทรศัพท์

+66647933217

อีเมล์

sales@fuyacompany.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00

Rfidกับสถานศึกษา ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหา ขออธิบายนิยามคำว่าสถานศึกษาในบทความนี้ คำว่าสถานศึกษานั้นครอบคลุมถึง โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีเป็นจำนวนมาก ไม่แพง 8 สถาบันที่รับติวต่างๆ ก็มีมากมาย เริ่มมีการใช้ระบบ rfid กันมากขึ้น อยากได้น้อยก็ระบบสมาชิก ที่เป็นบัตร rfid กันหมดแล้ว นอกจากบัตรสมาชิก ซื้อบัตรนักเรียน และมีส่วนของบัตรพนักงานอีกด้วย สำหรับบางสถานที่แล้วอาจจะไม่เหมาะกับการใช้บัตรสมาชิกก็สามารถเกิดเป็นระบบบันทึกลายนิ้วมือได้ ซึ่งเห็นได้ว่า ระบบ rfidในสถานศึกษา ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป

ตัวอย่าง rfidกับสถานศึกษา

ต้องเริ่มไล่ตั้งแต่ ทางเข้าออกของสถานที่ เช่น  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้มีการนำเครื่องกั้นทาง รูปแบบ ปีกผีเสื้อ (Flap Barrier) เชื่อมต่อกับเครื่อง access control  ได้รูปแบบการสแกนลายนิ้วมือ  Finger Print เพื่อที่จะสามารถเก็บสถิติการมาเรียนของนักเรียน และป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียนได้

Rfidกับสถานศึกษา ,access control,flap barrier,โรงเรียน ,มหาวิทยาลัย,ห้องสมุด ,เสากันขโมย,ประตูอัตโนมัติ

ที่มา : https://teen.mthai.com/education/134991.html

เมื่อผ่านเข้ามาในโรงเรียนแล้ว บางโรงเรียนอาจจะใช้วิธีการ ใช้บัตรนักเรียนหรือระบบสแกนนิ้ว  ร่วมกับ access control เพื่อควบคุมประตูอัตโนมัติ ให้สั่งเปิดปิดกลอนแม่เหล็ก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และเก็บสถิติในกรณีเด็กไม่เข้าเรียนในคาบนั้นๆ ระบบยืมคืน ขอห้องสมุด ที่อาจใช้ข้อมูลจาก ระบบสแกนนิ้ว หรือระบบทาบบัตร เพื่อให้ระบบยืมคืนห้องสมุดเป็นไปได้โดยสะดวก

ระบบยืมคืนหนังสือของห้องสมุด

ในอดีตระบบห้องสมุด เป็นรูปแบบการจด หรือมีเพียง Software  ที่ใช้ในการบันทึกหนังสือเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันสามารถ ลดขั้นตอนในการพิมพ์ชื่อหนังสือ หรือเลขระเบียนหนังสือ ด้วยการใช้หัวอ่านบาร์โค้ด ร่วมกับระบบเลขบาร์โค้ดที่อยู่บนหนังสือ และในห้องสมุดใหม่ๆ เริ่มมีการใช้ระบบ rfid เต็มรูปแบบ โดยการใช้ สติ๊กเกอร์ rfid  เช่น สติ๊กเกอร์สัญญาพร็อกซิมิตี้ สติ๊กเกอร์สัญญาณ uhf  ติดร่วมกับหนังสือ เมื่อนำหนังสือเข้าใกล้จุดรับสัญญาณ หรือหัวอ่าน จะเป็นการกรอกข้อมูลของหนังสือนั้นๆ ทำให้เพิ่มความแม่นยำในการค้นหาหนังสือ และรวดเร็วกว่าการพิมพ์ด้วยมืออย่างแน่นอน

ระบบป้องกันการสูญหายของหนังสือ

Rfidกับสถานศึกษา ,access control,flap barrier,โรงเรียน ,มหาวิทยาลัย,ห้องสมุด ,เสากันขโมย,ประตูอัตโนมัติ

ห้องสมุดหลายๆที่มีการใช้ ระบบเสากันขโมย สัญญาณ คลื่น EM ร่วมกับ Software ยืมคืนหนังสือ กล่าวคือเมื่อ Software บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบรรณารักษ์ จะนำหนังสือไปที่ เครื่องรับสัญญาณของเสากันขโมย เพื่อให้หนังสือสามารถ ผ่านเสากันขโมยไปได้ ถ้าหนังสือถูกยืมคืนอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อเดินผ่านเสากันขโมย จะมีเสียงเตือนเพื่อแจ้งให้ทราบว่า สื่อหรือหนังสือนั้น ได้ถูกนำออกจากห้องสมุดโดยไม่ถูกต้อง

ระบบโรงอาหาร

เป็นอีกระบบหนึ่งที่สามารถใช้ rfid  เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือได้ กล่าวคือจะคล้ายกับระบบ Food Court  ที่มีการเติมเงินเข้าบัตรนักเรียน หรือบัตรพนักงาน เงินที่เติมไปจะไม่มีวันหมดอายุ หรืออาจจะหมดอายุในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อนำบัตรนั้นไปใช้กับร้านค้า เงินในบัตรจะถูกหัก ลดปัญหาการพกเงินสดในโรงเรียน หรือสถานศึกษา และลดการเสียเวลาทอนเงิน หรือความผิดพลาดในการถอนเงินได้ เป็นอย่างดี

จากตัวอย่างที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า  rfid สามารถนำไปประยุกต์ กับสถานที่ต่างๆได้ ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ อุปกรณ์แนวคิดและการนำไปต่อยอด ให้สอดคล้องกับการใช้งาน  ยังมีระบบอื่นๆ อีกมากมาย รอให้ท่านปรับใช้ ด้วยนวัตกรรม rfid  ที่มีแต่จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ หากท่านไม่แน่ใจสามารถ ลองปรึกษากับทางทีมงานของเราได้

บทความแนะนำ