Time attendance and Access control ทำงานอย่างไร?

Time attendance and Access control เป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานมากกันในปัจจุบัน เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป แต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้จัก แต่ถ้าเราบอกว่าเป็นระบบลงเวลา หลายๆคนก็คงร้อง อ๋อ กัน แต่ไม่เพียงเท่านั้น เพราะชื่อของระบบนั้นมาจากคำ 2 คำ นั้นคือTime attendance และ Access control ที่มีหน้าที่ต่างกัน และอุปกรณ์บางตัวก็ทำงานแทนกันไม่ได้ นั้นจึงเป็นสาเหตุที่เราจะต้องอธิบายความแตกต่างของระบบว่าอุปกรณ์นั้น สามารถทำงานสิ่งใด ได้หรือไม่ได้ เหมาะหรือไม่เหมาะกับอุปกรณ์นั้นเอง

ตัวอย่างระบบงานที่ทางเราเคยวางแผน และ ออกแบบ  และ รับให้คําปรึกษางานโปรเจค

Time attendance คืออะไร

เป็นชื่อเรียกของระบบลงเวลา เช่น การเข้างาน ออกงาน โดยในอดีต เป็นการใช้การตอกบัตร หรือ การลงลายมือชื่อ เพื่อยืนยันการเข้างาน และในปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการใช้เครื่องลงเวลา เพื่อป้องกันการทุจริต และ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน โดยเป็นเพียงเครื่องที่มีระบบเพียงแค่ การดูการเข้าออกของพนักงาน บอกเวลาในการเข้างาน ออกงานของพนักงานเพียงเท่านั้น

ระบบลงเวลา,ระบบควบคุมประตู,ระบบควบคุมทางเข้าออก,Time attendance and Access control,Time attendance,Access control

เครื่องลงเวลา ด้วยการแสกนใบหน้าจาก ZKTeco

ระบบ Access Control คืออะไร ?

คือระบบควบคุมการเข้าออกสถานที่ต่างๆ เป็นได้ทั้งเครื่องกั้นทางต่างๆ และ อุปกรณ์ทั่วไป โดยคำเรียกนี้จะเป็นเพียงภาพรวม เนื่องจากเป็นการเรียกต่างรูปแบบการใช้งาน เช่น ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติก็เป็น Access Control กล่อง Access Control คือกล่องสำหรับควบคุมการเข้าออก มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูล และการตัดสินใจว่ามีการกำหนดให้ผ่านหรือไม่อย่างไร ซึ่งจากภาพตัวอย่างด้านล่างเป็นการใช้งาน ระบบประตูอัตโนมัติ กับระบบ Access Control เครื่อง Access Control รุ่นนี้ไม่สามารถบอกได้ว่า ใครเข้าเวลาไหน เนื่องจากไม่มี Software ในการดูข้อมูล แต่สามารถกำหนดการผ่านเข้าออกผ่านการทาบบัตร และนอกจากนี้ยังไม่สามารถกำหนดเวลาในการใช้บัตรได้อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับระบบหอพัก คอนโด ห้องทั่วไป ที่ต้องการเครื่องควบคุมเข้าออก เพียงป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกผ่านเข้าอาคาร

ระบบควบคุม Access Control

เครื่องTime attendance and Access control

ระบบนี้เป็นการนำเอาความสามารถทั้ง 2 ระบบมาทำงานร่วมกัน กล่าวคือสามารถบอกได้ว่าใครผ่านประตูเมื่อไหร่ สามารถกำหนดเวลาได้ว่าให้ผ่านนานเท่าไหร่ หรืออาจจะกำหนดไม่ได้ ตามแต่รุ่นและการใช้งานที่ท่านเลือก โดยมีการนำเครื่องในรูปแบบนี้ไปใช้งานมากมาย ทั้งการใช้งานในเครื่องกั้นทาง ประตูสำนักงาน ประตูปีกผีเสื้อ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสถานที่  จากตัวอย่างเป็นการลงระบบบันทึกเวลา และ การควบคุมทางเข้าออกผ่านทางเครื่องกั้นสามารถขา หากนำเครื่องรุ่นอื่นๆ ที่ไม่มีความสามารถในการสั่งเปิด (ไม่มีระบบ Access Control)ก็จะไม่สามารถส่งคำสั่งเปิดไปยังเครื่องกั้นสามขาได้

สำหรับเครื่องรุ่นนี้มีการนำไปใช้งานที่หลากหลายตามความสามารถของช่างผู้ชำนาญการ รองรับการตั้งให้เปิดลิฟต์เพื่อให้สามารถใช้งานในรูปแบบเฉพาะชั้นอีกด้วย

ระบบลงเวลา,ระบบควบคุมประตู,ระบบควบคุมทางเข้าออก,Time attendance and Access control,Time attendance,Access control

เมื่อท่านได้ทราบความแตกต่างของเครื่องกั้น 3 รูปแบบกันไปแล้ว คงหมดข้อสงสัยว่า ทำไมเครื่องลงเวลาบางรุ่น ไม่สามารถใช้งานกับเครื่องกั้นทาง หรือการผ่านเข้าออกประตูได้ หรือ ทำไมเครื่องไม่สามารถดูข้อมูล กำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ เนื่องจากเครื่องนั้นๆ ไม่ได้ผลิตมาเพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบดังกล่าวนั้นเอง และนอกจากเครื่องที่เราได้กล่าวถึงกันไปในบทความแล้ว ยังมีเครื่องแบบอื่นๆอีกสามารถติดตามได้ในบทความต่อๆไป